Falende activering niet afwentelen op de ondernemingen

De kwaliteit van de jobs in ons land is hoog. Zo is er bijvoorbeeld bij ons in België heel weinig onvrijwillig deeltijdse arbeid (slechts 7,8% van de totale deeltijdse arbeid tegenover 26,9% in de EU in 2017).

Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 september 2018

Sinds jaar en dag kunnen deeltijds werkenden hun werkgever schriftelijk vragen om eventuele bijkomende uren of een voltijdse betrekking waarvoor zij in aanmerking komen, bij voorrang te verkrijgen. Van die mogelijkheid wordt in de praktijk slechts weinig gebruik gemaakt. Sommige deeltijdse werknemers ontvangen van de RVA een toeslag bovenop hun loon, de zgn. inkomensgarantieuitkering. Voorwaarde daartoe is dat zij beschikbaar zijn voor een voltijdse betrekking op de arbeidsmarkt en aan hun werkgever vragen om een voltijdse betrekking te krijgen die in de onderneming vrij zou komen. Het gaat immers om voormalig werklozen die een deeltijdse job aanvaard hebben om aan de werkloosheid te ontsnappen. In de feiten loopt de naleving van deze plicht niet zo goed. De sociale partners kwamen daarom al in 2015 overeen de IGU’ers op maat te activeren. De regionale bemiddelingsdiensten geven op dit punt echter niet thuis zodat het afgesproken activeringsbeleid quasi dode letter blijft.

VBO – Een nieuwe regeling dreigt nu de ondernemingen op te zadelen met heel wat administratieve rompslomp om al de deeltijdse werknemers desgevraagd op de hoogte te brengen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere al dan niet bijkomende deeltijdse dienstbetrekking waardoor hij een hoger uurrooster krijgt, en die aan te bieden. In het geval van IGU’ers hangt de werkgevers zelfs een responsabiliseringsbijdrage boven het hoofd als deze verplichting niet wordt nageleefd. De hele regeling gaat voorbij aan de realiteit van de werkvloer, beknot de wendbaarheid van de bedrijfsvoering en roept veel vragen op met alle rechtsonzekerheid die daaruit volgt. Het is alleszins zonneklaar dat de negatieve impact van de maatregel buitenproportioneel is ten aanzien van het verhoopte resultaat. Aldus worden de ondernemingen de klos van een falend regionaal activeringsbeleid. Veel nieuwe jobs gaat dat niet opleveren.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.