Opnieuw een positieve evaluatie van het stage-engagement

Het verplicht stage-engagement voor werkgevers om werkplekleerplaatsen aan te bieden naar rato van 1% van hun personeelsbestand is, net als vorig jaar, ruimschoots vervuld. In 2016 boden alle werkgevers samen maar liefst 1,4% van hun totale personeelsbestand aan werkplekleerplaatsen aan. Deze resultaten zijn te lezen in het rapport dat op 4 oktober 2017 door de Raden van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd uitgebracht.

Geschreven door Hannah Snoeck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
18 oktober 2017

Met “Young Talent In Action” (YTIA) wil het VBO bruggen bouwen tussen de verschillende betrokken actoren (vnl. de politiek, de werkgevers, het onderwijs en de jongeren zelf). In 2015 was het gezamenlijk doel de jongerenwerkloosheid tegen het eind van de legislatuur met een kwart te doen dalen. De tendens is positief, maar moet worden versterkt. Ook onze jongste editie van het YTIA-forum op 2 oktober 2017 kende een groot succes. Het VBO concludeerde met een reeks aanbevelingen voor de verschillende actoren. Pas als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we tot resultaten komen. Onder andere via meer en betere samenwerking tussen het onderwijs en bedrijven kan men de opleiding verrijken, theorie en praktijk samenbrengen, jongeren kennis laten maken met het leven op de bedrijfsvloer en een eerste werkervaring laten opdoen. Het aanbieden van stageplaatsen voor werkplekleren, kadert dan ook in de reeks acties die de werkgevers – samen met het onderwijs – kunnen ondernemen.

VBO – Is een quotum dan werkelijk nodig?
De cijfers spreken voor zich, de werkgevers voldoen al jaren ruimschoots aan deze verplichting. Het aanhoudend succes van YTIA en de steun langs werkgeverszijde waarop deze beweging steeds kan rekenen, tonen aan dat ook zij het investeren in jongeren en hun toekomst heel hoog op hun agenda plaatsen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.