Rapport van de EC – Lage overgangsgraad van werkloosheid/inactiviteit naar werk

De Europese Commissie (EC) heeft haar rapport voor 2019 over België gepubliceerd. Dat jaarlijks rapport neemt de Belgische economie en arbeidsmarkt onder de loep. Het maakt de stand van zaken op van de genomen maatregelen, de impact ervan en de vooruitgang met betrekking tot de aanbevelingen uit het vorige rapport (2018). Tot slot zet het rapport ook nog de grootste uitdagingen voor onze economie op een rijtje.

Geschreven door Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 maart 2019

De Commissie geeft aan dat de Belgische economische groei de jongste jaren een motor was voor jobcreatie. De economische expansie en de maatregelen om de hoge loonkosten te drukken waren een boost voor de arbeidsmarkt, maar de effecten beginnen uit te werken. Om het groeipotentieel op lange termijn te versterken, moet er extra worden geïnvesteerd in transportinfrastructuur, innovatie, onderwijs en opleiding.

Onze arbeidsmarkt heeft nog steeds een lage participatiegraad en dat ondanks de zeer hoge vacaturegraad. De overgangsgraad van inactiviteit of werkloosheid naar werk is laag, veel lager dan het EU-gemiddelde, vooral voor laaggeschoolden. Voor hen ligt de overgangsgraad naar werk op 6%, t.o.v. 11% voor middengeschoolden en 19% voor hooggeschoolden.

Ook de arbeidsmobiliteit (de mate waarin werknemers geneigd zijn om van werk te veranderen) ligt laag in ons land. Dat heeft onder andere te maken met de anciënniteitsbarema’s, de lange opzeggingstermijnen en de lage participatiegraad van volwassenen aan opleidingen (cf. Radar-artikel: De leercultuur in België scoort bedroevend laag).

VBO – De EC zet de positieve gevolgen van de hervormingen op de jobcreatie in de verf, maar benadrukt dat onze arbeidsmarkt voor heel wat uitdagingen staat. We moeten de mismatch van competenties en de lage arbeidsmobiliteit, die een rem zijn op de werkgelegenheid en de productiviteitsgroei, aanpakken.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.