VBO RADAR – Aantal openstaande vacatures blijft toenemen!

Zeven jaar geleden was de vacaturegraad van ons land Europees gezien nog eerder gemiddeld, maar sindsdien gaat de situatie erop achteruit. In de eerste helft van 2017 stonden 125.000 vacatures open. De vacaturegraad bedroeg 3,25%. Dat betekent dat 3,3 van iedere 100 openstaande vacatures vacant bleven. In de Europese Unie is dat gemiddeld een stuk lager, net onder de 2%.

Geschreven door Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
28 september 2017

Het aantal openstaande vacatures neemt weliswaar in de meeste landen toe, maar bij ons gaat het met +50% sinds 2014 wel heel hard. De positie van België helemaal bovenaan de Europese ranglijst (zie grafiek) doet er geen twijfel over bestaan: we kampen met reële problemen wat betreft de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Het wegwerken van deze mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van werk blijft een cruciale taak. Vacatures zijn kansen voor werkzoekenden, maar als ze oningevuld blijven weegt dat op de groei (zowel van de economie als van de tewerkstelling). We moeten vermijden te evolueren van een groei-economie naar een knelpunteconomie. Om doeltreffend onze pijlen te richten op de mismatch op de arbeidsmarkt en bijhorende krapte, moeten we volop inzetten op de opleiding van jongeren, activering en de heroriëntering van werkzoekenden.

> Klik hier om de grafiek te visualiseren in onze app VBO RADAR
> Meer weten over het verband tussen competenties, onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt? Klik door naar VBO RADAR. Download de app (Android / iOS) of surf naar http://febradar.be/fr/ie/


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.