VBO RADAR – Nettowerkgelegenheid stijgt verder

De werkgelegenheid stijgt verder, zowel de totale binnenlandse werkgelegenheid als die in de privésector. Sinds het aantreden van de regering-Michel zien we een continue nettocreatie. In totaal zijn er sinds eind 2014 meer dan 200.000 jobs gecreëerd. Drie vierde daarvan kan worden toegeschreven aan de privésector.

Geschreven door Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 oktober 2018

In het tweede kwartaal van 2018 kwamen er netto 58.600 banen bij ten opzichte van het jaar voordien. Daarvan werd 80% gecreëerd in de privésector, dat komt overeen met 46.800 jobs netto.

VBO – De positieve tendens op de arbeidsmarkt zet zich verder. We moeten op dit spoor verdergaan en koers houden als we de werkgelegenheidsgraad willen opkrikken tot onze doelstelling van 73,2% (in het kader van de Europa 2020-strategie).

> Klik hier voor de grafiek (Evolutie van de totale werkgelegenheid en die in de privésector) in de applicatie VBO RADAR
> Alle conjunctuur- en arbeidsmarktindicatoren vindt u in onze applicatie VBO RADAR. Download de app via Android of iOS of surf naar http://www.vboradar.be/fl/


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.