YTIA: 74.000 jongeren zonder werk – elke betrokken partij moet zijn verantwoordelijkheid opnemen

De mismatch op de arbeidsmarkt is vandaag de dag meer dan ooit actueel. Dit wordt bevestigd door de cijfers van Eurostat (2017). In België zijn er op dit moment maar liefst 127.000 openstaande vacatures, wat een record is. Daarmee staan we op de weinig benijdenswaardige eerste plaats in Europa.

Geschreven door Bart Croes / Sophie Sine, COMMUNICATION & EVENTS
02 oktober 2017

Bij de start van Young Talent in Action in 2015 stelde het VBO zich als doel om de jongerenwerkloosheid tegen het einde van de legislatuur met een kwart te doen dalen. Toen zaten 88.000 jongeren zonder werk. Vandaag zijn ze nog met ongeveer 74.000. Die daling is positief, maar we zijn er nog lang niet.

Opzet Young Talent in Action

Met ‘Young Talent in Action’ wil het VBO bedrijven en jongeren inspireren. Bedrijfsleiders, hr-verantwoordelijken en meer dan 1400 jongeren verzamelen vandaag in BOZAR. In totaal zullen er 2000 mensen aanwezig zijn. Met als focus: hoe kunnen we meer jongeren beter wegwijs maken in onze arbeidsmarkt? Het VBO beantwoordt die vraag met workshops, speeddates en ‘debattles’ tussen jongeren en politici, maar ook met een inspirerende bijdrage van Fiona Mullan, International HR Director van Facebook.

We willen op dezelfde nagel blijven kloppen. Fiona Mullan, centrale gast van deze editie van YTIA, geeft jongeren én ondernemingen alvast de volgende tips mee: ‘Training, vaardigheden en ervaring zijn belangrijk in verschillende jobs. De mensen die het bij Facebook goed doen, zijn mensen die het vermogen hebben om hun ideeën in de praktijk te brengen, heel gepassioneerd bezig zijn met verandering, openstaan voor risico’s en hun werk als impactvol ervaren. We focussen op de sterktes van mensen; we geloven dat wanneer ze zich toeleggen op deze sterktes, ze hun werk ook liever zullen doen.’

Om meer jongeren aan het werk te helpen, koppelt het VBO een reeks maatregelen aan alle stakeholders in dit maatschappelijk belangrijke dossier. Zij moeten elk in hun domein verantwoordelijkheid opnemen. Dit zijn onze aanbevelingen:

Beleid

 1. Houd de loonkosten onder controle. De hervorming van de loonnormwet is in dit geval een belangrijke maatregel om nieuwe loonkostenontsporingen in de toekomst te vermijden. De loonkostenhandicap met de buurlanden bedraagt immers nog steeds om en bij de 9%.
 2. Snelle uitvoering van het Zomerakkoord, met onder andere de herinvoering van de proefperiode en de versoepeling van de regels rond uitzendarbeid. Ons arbeidsrecht heeft immers springplanken naar een job nodig, en geen valkuilen.
 3. De regionale bemiddelingsdiensten moeten gebruikmaken van de activeringsinstrumenten die ze hebben. Sinds de 6de staatshervorming zijn ‘wortel’ (begeleiding) en ‘stok’ (sanctionering) in één hand op regionaal niveau verenigd, wat een doeltreffender beleid mogelijk moet maken.

Werkgevers

 1. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn, zoals de individuele beroepsopleiding.
 2. Roep een ‘Young Board of Directors’ in het leven. Dit kan een zekere dynamiek creëren in je onderneming. Zij kunnen niet alleen de aanwervingsstrategie mee vormgeven, maar ook fungeren als ambassadeur binnen de organisatie.
 3. Pas de vacatureberichten aan op maat van jongeren. Uit een recente VBO-enquête (uitgevoerd door iVOX) blijkt dat bijna de helft (48%) van de jongeren niet weet wat er van hen verwacht wordt bij het lezen van een vacature.
 4. Hire future experts: ondernemingen investeren best meer in opleidingen op de werkvloer en in een doelgericht talentmanagement, om zo toekomstige experten op te leiden.

 

Onderwijs

 1. Integreer een bijzondere lessenreeks ‘ondernemerschap’ in het middelbaar onderwijs. Dit moet voldoende praktijkgericht zijn, door bijvoorbeeld meer ondernemers voor de klas te krijgen. Bijna de helft (49%) van de jongeren zou immers graag zijn eigen baas worden.
 2. Ga resoluut voor alternerend leren: zo kan je theorie, praktijk, opleiding en werkervaring combineren. Verplicht elke school om tot samenwerkingsverbanden te komen met bedrijven.
 3. Informeer systematisch jongeren in het secundair onderwijs over wat de knelpuntberoepen zijn.
 4. Verlaag de systematische uitval of mislukkingen in het hoger onderwijs door de invoering van een of andere niet-bindende toelatingsproef.

Jongeren

 1. Kies voor studierichtingen die we in de toekomst meer dan ooit nodig zullen hebben. Momenteel studeert slechts 17% van de Belgische leerlingen in een STEM-richting. Ons land maakt daarmee progressie, maar hinkt vooralsnog achterop. Zo verliezen we twee keer: jobs raken niet ingevuld wegens het gebrek aan vereiste kwalificaties en innovatie krijgt geen kansen.
 2. Doe zelf al wat ervaring op via bedrijfsstages, studentenjobs of vrijwilligerswerk.

Wat nu?

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) roept alle betrokken overheden in dit land op om de problematiek van de mismatch op de arbeidsmarkt met verenigde krachten verder aan te pakken.

Bernard Gilliot, voorzitter van het VBO: “Jongerentewerkstelling staat vandaag prominenter dan ooit op de maatschappelijke en economische agenda. Het menselijk kapitaal dat jongeren dankzij hun talenten en vaardigheden vormen, is een levensnoodzakelijke bron die we moeten ontwikkelen en valoriseren. Het binaire tijdperk van onderwijs aan de ene kant en bedrijfsleven aan de andere is al lang voorbijgestreefd. Het is hoog tijd voor een betere uitwisseling en interactie tussen beide werelden”.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO:Van een verloren generatie willen wij niet horen spreken. Meer jongeren aan het werk krijgen, is een uitdaging die iedereen aangaat. Het economisch en maatschappelijk belang hiervan kan immers nooit overdreven worden. Als elke betrokken actor zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we snel tot resultaten komen. Dat is Young Talent in Action in de praktijk.”


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.