Europese Unie pakt kunststoffen voor eenmalig gebruik aan

Minder dan één jaar na de publicatie van de Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie bereikten het Europees Parlement en de Raad tijdens de derde trialoogbijeenkomst een voorlopig akkoord over de zogenaamde ‘Single Use Plastics’-richtlijn.

Aarnout Ecker, COMPETENTIECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT
08 januari 2019

Met het voorstel van een “richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu” beoogt de Europese Unie marien afval te voorkomen en waardevolle materialen in de economie te houden door te focussen op 10 soorten kunststof voor éénmalig gebruik (SUP’s) en vistuig.

Op 19 december bereikten het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord met o.a. zes maatregelen die de lidstaten moeten implementeren:

  1. Maatregelen om de consumptie van SUP’s aanzienlijk en op meetbare wijze te verminderen;
  2. Beperkingen – specifieke SUP’s zoals bestek, rietjes, borden en wattenstaafjes uit kunststof, verpakkingen voor voedingsmiddelen, drankverpakkingen en bekers voor drank uit geëxpandeerd polystyreen, oxo-degradable kunststoffen (bevatten additieven om het afbreekproces te versnellen) mogen niet meer op de markt gebracht worden;
  3. Productvereisten – enkel drankverpakkingen met aan de verpakking bevestigde doppen en deksels mogen nog op de markt gebracht worden en petflessen moeten tegen 2025 minstens 25% gerecycleerd materiaal bevatten.
  4. Markeringsvoorschriften – labels over de impact van zwerfvuil en gepaste afvalverwerkingsmethoden op drankverpakkingen, wet wipes en tabaksproducten;
  5. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) – EPR-systemen opzetten die o.a. de kosten dekken voor bewustmaking, verzamelen van data over zwerfvuil en het opruimen ervan en dit voor verpakkingen maar ook voor tabaksfilters en vistuig;
  6. Gescheiden inzameling voor recyclage – minstens 77% van alle SUP-drankflessen tegen 2025 en 90% tegen 2030.

VBO – Deze regelgeving zal een impact hebben op bestaande Europese product- en afvalregelgeving. Temeer omdat artikel 2 van de voorgestelde richtlijn bepaalt dat ze prevaleert op bestaande afvalregelgevingen zoals Richtlijn 94/62/EG (over verpakkingen en verpakkingsafval). Daarom is het essentieel dat lidstaten hun omzettingsregelgeving op elkaar afstemmen om bijvoorbeeld verschillende verpakkingsbeperkingen in iedere lidstaat te vermijden. Dit zou immers afbreuk doen aan het vrij verkeer van verpakkingen en verpakte producten. In België zal een coherente omzetting daarenboven niet alleen afhankelijk zijn van het federale (verbod om producten op de markt te brengen), maar ook van het interregionale (verpakkingen) en regionale (afval) niveau. Het VBO zal dit dossier dan ook nauwgezet verder opvolgen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.