Bevoorradingszekerheid van elektriciteit – het belang van de flexibiliteit bij ondernemingen

De bevoorradingszekerheid van elektriciteit ging de afgelopen twee weken iets minder vaak over de tongen, wellicht omdat voor november het probleem van de baan lijkt. Maar dat heeft de marktspelers niet belet om initiatief te nemen.

Geschreven door Olivier Van der Maren, COMPETENTIECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT
31 oktober 2018

Ondanks het feit dat we begin volgend jaar opnieuw een beroep kunnen doen op de kerncentrales, is het probleem van de bevoorradingszekerheid in geval van een koude winter nog altijd zorgwekkend. De jacht op megawatts blijft dus geopend. Zo zoeken verschillende spelers – onder wie leveranciers en aggregatoren – manieren om de flexibiliteit van de verbruikers te valoriseren (mogelijkheid om het verbruiksprofiel aan te passen in functie van de omstandigheden) en zo tot een beter evenwicht tussen energievraag en -aanbod te komen. Daartoe bieden ze hun klanten flexibiliteitscontracten aan. In grote lijnen: voor een vergoeding(*) vermindert de verbruiker op vraag van de leverancier zijn verbruik in kritieke periodes. Daarnaast bieden leveranciers hun klanten ook aan om hun markttoegang te faciliteren. Zo kunnen ze zelf, zonder een activering van de leverancier, hun flexibiliteit valoriseren.

Ook Elia nam initiatief en bracht vrijdag 26 oktober een nieuw product uit. Het gaat om een reserve met trage start (lees: het geeft de onderneming de tijd om zich voor te bereiden om het verbruik te verminderen op een bepaald tijdstip) die de flexibiliteit inschakelt op de piekmomenten van het elektriciteitsverbruik. Dit product bereikt zowel de kleinste producenten als de industriële verbruikers.

Laten we hopen dat veel bedrijven op korte termijn (begin volgend jaar) hun flexibiliteit indien nodig zullen kunnen analyseren en valoriseren, en dat in het kader van een win-winfilosofie.

Maar daarmee is de kous niet af. Er moeten tools en marktvoorwaarden worden ingevoerd om de flexibiliteit te mobiliseren op langere termijn, ook de flexibiliteit waarvoor grotere investeringen nodig zijn en die een visie en een stabiel kader op langere termijn vereist. Dat is een grote uitdaging van de energietransitie aangezien onze elektriciteitsbronnen (wind, zon …) steeds onregelmatiger worden. Nu is het aan ieder van ons om na te denken over onze flexibiliteit op korte en middellange termijn.

(*) Een vaste vergoeding voor terbeschikkingstelling van capaciteit (EUR/kW) en een vergoeding bij de activering (d.w.z. bij de effectieve vermindering van het verbruik – EUR/MWh)


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.