Mobiliteitsbudget – Sociale partners dienen goed onderbouwd voorstel in

Op 5 september jl. maakten de sociale partners via de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een ontwerptekst over tot invoering van een mobiliteitsbudget. Deze tekst vertaalt het unanieme advies van de sociale partners van 7 april 2017, en is een bijkomende optie voor de ‘cash for car’-regeling die de regering uitwerkte.

Geschreven door Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 september 2017

Anders dan ‘cash for car’, waarbij volledig afstand wordt gedaan van de bedrijfswagen, krijgen werknemers met een bedrijfswagen in het voorstel van de sociale partners de mogelijkheid om een bedrijfswagen te behouden (hypothetisch een kleinere dan die waar de betrokkene thans aanspraak op kan maken) en die te combineren met een mobiliteitsbudget. Met dat budget kunnen de werknemers, eventueel aanvullend op een (kleinere) bedrijfswagen dus, de transportwijze(n) kiezen die het best aansluit(en) bij hun persoonlijke behoeften: openbaar vervoer, (elektrische) fiets, enz.

Voor hun ontwerp hebben de sociale partners zich sterk laten inspireren door bestaande praktijken in een aantal grote ondernemingen. Een van de aspecten van het ontwerp is een vereenvoudiging van de regels en een vermindering van de administratieve lasten om meer ondernemingen toe te laten als dit nuttig is een mobiliteitsbudget in te voeren en meer werknemers ervoor in aanmerking te laten komen. De werkgevers kunnen hier aan maatwerk doen zonder dat het beheer te zwaar wordt. De praktijk laat zien dat wanneer een werknemer in aanmerking komt voor een mobiliteitsbudget, hij daar doorgaans op ingaat en zijn verplaatsingen met de bedrijfswagen effectief afbouwt, wat gunstig is voor het fileprobleem. De sociale partners hebben in hun ontwerp ook goed oog gehad voor het voorkomen van misbruik: het mobiliteitsbudget mag geen middel zijn om het loonpakket van alle werknemers te optimaliseren.

De sociale partners wachten nog steeds op een eerste reactie van de regering naar aanleiding van hun advies van 7 april jl. en dit nieuwe initiatief. Overtuigd van de relevantie van hun voorstel hopen ze spoedig gehoor te krijgen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.