Stedelijke logistiek: time to move it!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voerde personenmobiliteit – of het gebrek eraan – in quasi elk debat de hoofdtoon. Slimme oplossingen komen gezwind naar voor: circulatieplannen, STOP-principes, sharingsystemen … en de mobiliteitsproblemen in de centra lijken nu al opgelost.

Geschreven door Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT
09 oktober 2018

Of toch niet? Want al die individueel handelende burgers in groeiende steden willen wél volle winkels in de buurt. Hun pakje thuis geleverd krijgen. Moeten hun keuken of dak renoveren of erger, dat dak dringend herstellen na een hagelbui (en waar mag de bouwkraan parkeren?). Moeten hun afval kwijt. De rol van stedelijke logistiek is niet minder dan cruciaal voor de leefbaarheid én de toekomst van onze steden. Het bestaan van die logistiek negeren in de debatten, is struisvogelgedrag.

De afgelopen decennia tonen aan dat steden op hun logistiek verkeer te weinig visie ontwikkelden. Men ondersteunde proefprojecten waarvan de resultaten in de kast terechtkwamen. Maatregelen werden niet zelden op buikgevoel ingevoerd, soms met de luchtkwaliteit als driver, elders de veiligheid, of nog lawaaihinder … Het aantal beperkende regeltjes met specifieke karakteristieken en signalisatie per stad maakt het voor logistieke spelers een dagelijkse heksentoer om compliant te zijn. Om nog te zwijgen van de verloren kilometers, de hinder veroorzaakt door een gebrek aan overleg tussen spelers, de milieubelasting door inefficiënte oplossingen. Of de gemiste kansen door het bv. niet durven kiezen voor hinderarme uitgevoerde dagrand- en nachtleveringen.

Zelden kwamen we een geïntegreerde aanpak tegen waar steden eerst meten om te weten. Én de communicatie openhouden met alle stakeholders, ook tussen de stedelijke diensten onderling. Dat moet beter! Wij roepen in 2019 de steden op in de Benelux een voortrekkersrol te spelen. De one-shot-fase is definitief voorbij, willen we verdere winkelleegstand en het duurder worden van de stadscentra voorkomen. De effecten van het gebrek aan een gecoördineerd logistiek stadsbeleid laten zich immers al op die manier voelen. Laat ons samen werken aan bloeiende centra. Al eeuwen vindt daar de kruisbestuiving plaats die de motor is van onze economie en vooruitgang.

We dagen steden uit om hier werk van te maken. Steden die kijken hoe technologie kan helpen. Die uitzoeken waar gedragen regels en signalisatie het speelveld voor logistieke spelers duidelijker kan maken. Met minder inbreuken, een verhoogde veiligheid en een betere leveringsplanning als resultaat.

Deze VBO-oproep krijgt zeker nog een vervolg waar u van hoort. Beste toekomstige lokale bestuurder: be prepared en steek uw kop niet verder in het zand.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.