Waarom gebruikt ú de digitale transportbrief (nog niet)?

Digitalisering zorgt voor meer efficiëntie, een verhoogde productiviteit en een groter level playing field. Een sector die – zeker gezien zijn internationale karakter – veel baat zou hebben bij de informatisering van processen, is de logistieke sector. Toch dringt de digitalisering daar nauwelijks door.

Geschreven door Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT
05 februari 2019

Ongeveer een jaar geleden werd een Benelux-proefproject gelanceerd om het gebruik van de elektronische vrachtbrief (e-CMR) voor intra-Benelux vrachtvervoer te stimuleren. Tussen 1 maart 2018 en 31 december 2018 werden er echter slechts 4.234 e-CMR’s afgeleverd door de erkende Belgische leveranciers in dat proefproject. Blijkbaar zijn er nog te veel obstakels om van de e-CMR een succes te maken… 

Het VBO wil, in samenwerking met de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV), de door u ervaren hindernissen in kaart brengen, evenals de tijds- en efficiëntiewinsten meten die gerealiseerd worden door wie wél al de e-CMR gebruikt. Deze informatie is cruciaal om verdere stappen te zetten in het digitaliseringsproces in de logistieke sector én om deze testcase open te trekken op Europees niveau. De eerste wetgevende voorstellen liggen daar immers al ter discussie. 

Eerstdaags krijgt u via het VBO of één van onze partners ongetwijfeld een mail met de vraag om deel te nemen aan deze enquête. De bevraging peilt naar de beweegredenen voor verladers en transporteurs om de e-CMR al dan niet te implementeren. Wij doen een warme oproep om daar zoveel als mogelijk gehoor aan te geven, zodat wij gedragen analyses kunnen maken en de juiste weg naar de toekomst kunnen verdedigen. 

Deze enquête wordt mee ondersteund door de kabinetten De Backer en Bellot, en gerealiseerd met de hulp van Febetra, de Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek en de FOD Mobiliteit. Voorts danken wij ook de verladersorganisatie OTM en de expediteursvereniging CEB voor de hulp bij het verspreiden van de vragenlijst.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.