Week van de Mobiliteit: Alle knipperlichten staan op rood

Uit een enquête die het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft laten uitvoeren via iVOX blijkt dat zowel werkgevers en werknemers vinden dat het publiek en privaat transport niet op elkaar zijn afgestemd, werkgevers eerder dan werknemers voorstander zijn van een slimme kilometerheffing en dat avond- en nachtleveringen met stille voertuigen mogelijk moeten worden gemaakt. Deze resultaten sterken Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, in de overtuiging dat een globaal mobiliteitspact een absolute must is om het Belgische fileleed een halt toe te roepen.

Geschreven door Bart Croes / Sophie Sine, COMMUNICATION & EVENTS
18 september 2017

‘Alle lichten staan op rood. De Belgische automobilist verliest elk jaar bijna 44 uur in de files, de uitstoot van broeikasgassen te wijten aan transport is met bijna 20% toegenomen sinds 1990 en de investeringen in infrastructuur zijn met de helft gedaald. Er is zelfs geen status quo op filevlak, nu zelfs het aantal files in de daluren toeneemt. De week van de Mobiliteit is de ideale aangelegenheid om onze voorstellen opnieuw op de voorgrond te plaatsen’, aldus Pieter Timmermans.

In maart 2016 heeft het VBO op basis van intensief overleg met al zijn sectoren een globale mobiliteitsvisie ontwikkeld en bezorgd aan onze beleidsverantwoordelijken. Er worden hier en daar wel enkele maatregelen genomen, maar als het over mobiliteit gaat, maakt één zwaluw de lente niet. Een pakket aan maatregelen, weldoordacht en ambitieus, is de enige mogelijkheid om de Belg op duurzame wijze uit de file te halen. De resultaten van de enquête sterken evenwel het VBO dat maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn.

I.              Slimme mobiliteit

In de mobiliteitsvisie van het VBO staat duidelijk dat de bestaande infrastructuur en diensten op een efficiëntere en slimmere manier benut moeten worden. Dat betekent in eerste instantie dat het aanbod van privé en openbaar vervoer optimaal georganiseerd en zoveel mogelijk geïntegreerd moet worden.

-       Toch vindt 46% van de werknemers in de private sector en 55% van de werkgevers dat er niet voldoende betrouwbare realtime info beschikbaar is over het openbaar vervoer.

-       Een kleine meerderheid van de werknemers (54%) en de werkgevers (57%) in de privésector vindt dat het openbaar vervoer onvoldoende voorzieningen heeft voor mobiel werken.

-       Ook is een grote meerderheid (driekwart van de werknemers en 86% van de werkgevers) er van overtuigd dat het aanbod van publiek en privaat transport onvoldoende op elkaar is afgestemd.

Naast het openbaar vervoer beïnvloeden ook andere factoren het concept ‘slimme mobiliteit’.

-       De overgrote meerderheid van de werknemers in de privésector (85%) en van de werkgevers (91%) is het ermee eens dat stille avond- en nachtleveringen mogelijk moeten zijn om de verkeershinder overdag te verminderen.

-       60% van werknemers in de privésector en bijna 80% van de werkgevers geeft aan dat het verkeersbeheer (zoals bijvoorbeeld groene golven of dynamische snelheidsbeperkingen) op auto(snel)wegen niet efficiënt is.

II.            Gedeelde mobiliteit

Werkgevers zien een ‘gedeelde mobiliteit’, i.e. het delen van vervoersmiddelen, sneller groeien dan werknemers:

-       Werknemers zien het niet zitten om het gebruik van de eigen wagen achterwege te laten: amper 14% ziet het gebruik van de eigen wagen in de komende vijf jaar dalen.

-       De werkgevers zijn iets positiever. De helft (40% tot 50%) van hen zien het gebruik van carpooling en carsharing in de toekomst toenemen.

-       Ook menen 2 op de 3 werkgevers dat mensen in nabije toekomst vaker de fiets of het openbaar vervoer zullen kiezen.

Deze resultaten tonen aan dat gedeelde mobiliteit een toekomst heeft, maar dan in combinatie met en niet zonder de wagen. We moeten immers evolueren naar een multimodaal vervoerssysteem waarin mensen verschillende mobiliteitsoplossingen kunnen combineren.

III.           Gedeelde verantwoordelijkheid

Mobiliteit kan maar duurzaam zijn als zowel werkgevers als werknemers hun verantwoordelijkheid nemen. De meerderheid van de werknemers (60%) kijkt echter voornamelijk naar de werkgevers voor maatregelen om het woon-werkverkeer meer duurzaam te organiseren, maar daar is slechts een derde van de werkgevers het mee eens.

Wat de slimme kilometerheffing betreft, zijn de voorstanders voornamelijk te vinden bij de werkgevers (53%). 57% van de werknemers zijn immers tegen.

Wat nu?

De resultaten bewijzen dat concrete oplossingen die onze mobiliteitsknoop kunnen ontwarren een maatschappelijk draagvlak hebben. Het VBO is al enige tijd voorstander van een globaal mobiliteitspact, en heeft via intens overleg met zijn sectoren een lijst met vijftig maatregelen uitgewerkt. Op korte termijn kunnen alvast drie maatregelen genomen worden.

  1. Om beter na te denken over de manier waarop we ons verplaatsen, zou het beter zijn om een ‘slimme’ kilometerheffing in te voeren voor alle voertuigen op de weg, die het verbruik in plaats van het bezit van een voertuig belast. Die heffing zou variëren in functie van plaats, tijdstip en vervuiling. De belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting worden bijgevolg afgeschaft.
  2. Het VBO wil de toegang tot de stad te verbeteren via het mogelijk maken van stille avond- en nachtleveringen. In en rond de steden zijn de verplaatsingen het talrijkst en ook het meest problematisch. Een wettelijk kader hiervoor is dan ook noodzakelijk.
  3. Het mobiliteitsbudget, zoals uitgewerkt door de sociale partners, is dan weer een alternatief voor de bedrijfswagen waarop de werknemer aanspraak kan maken. Dit zal geen verplichting zijn. Het is dus de exclusieve beslissing van de werkgever om een werknemer al dan niet een mobiliteitsbudget aan te bieden. Wanneer de werknemer daarop ingaat, kan hij zijn bedrijfswagen volledig inruilen voor duurzame vervoermiddelen en -diensten of voor een goedkopere bedrijfswagen opteren om deze te combineren met andere, duurzame vervoermiddelen en -diensten (zoals bus, tram, metro, …). Een beperkt saldo dat op het einde van het jaar niet aan mobiliteit is besteed, kan cash aan de werknemer worden uitbetaald.

‘Het VBO had voor 2017 drie prioriteiten voorgesteld om de fundamenten van onze economie te versterken: een daling van de vennootschapsbelasting, perspectieven in het energiedossier en een aanpak van het mobiliteitsvraagstuk. In dat laatste dossier zien we momenteel slechts beperkte vooruitgang richting een duurzame oplossing, terwijl het fileleed dag na dag toeneemt. Het imago van ons land staat op het spel. Het is vijf over twaalf’, aldus Pieter Timmermans.

Ter info

In de week van de Mobiliteit zal Pieter Timmermans vier bedrijven bezoeken die oplossingen aanreiken voor het mobiliteitsvraagstuk in België en een link hebben met de VBO-mobiliteitsvisie. Journalisten zijn steeds welkom op deze bezoeken en kunnen terecht bij Bart Croes en Sophie Sine voor praktische vragen.

-       18/09: Drive-now (elektrische deelwagens; Brussel)

-       21/09: Icoms Detections (detectoren voor het verzamelen van verkeersinfo; Louvain-la-Neuve)

-       21/09: Pulsar Consulting (software voor parkingmanagement; Waver)

-       22/09: Colruyt (kantoorbus; mobility is a serious game; mobiliteitsbudget; Halle)


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.