State of the Union 2017: Een nieuwe agenda voor het Europese handelsbeleid

In zijn jaarlijkse toespraak over de Staat van de Unie heeft Commissievoorzitter Juncker een reeks nieuwe richtsnoeren voor het Europese handelsbeleid bekendgemaakt. Het zogenaamde ‘Handelspakket’, gepubliceerd op 13 september, omvat meerdere wetgevende initiatieven, verslagen en mededelingen van de Commissie die moeten zorgen voor een consolidering van het normatief kader van de strategische oriëntering voor een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid.

Geschreven door Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
19 september 2017

Wederkerigheid tussen handelspartners op basis van de naleving van de internationale regels staat centraal bij de versterking van het handelsprogramma van de Unie.  

Er wordt meer transparantie gegarandeerd, in het bijzonder door het integraal bekendmaken van de ontwerpmandaten voor de onderhandeling van handelsakkoorden op Europees niveau. Ook zullen deze documenten systematisch naar alle nationale parlementen worden gestuurd. Eveneens met het oog op meer transparantie komt er een nieuwe horizontale adviesgroep inzake handelsovereenkomsten die de dialoog moet aanknopen met het maatschappelijk middenveld.

De Europese Unie overweegt ook vrijhandelsovereenkomsten te scheiden volgens de verdeling van de handelsbevoegdheden met de lidstaten. Volgens Jean-Claude Juncker zal het Europees Parlement “het laatste woord krijgen over alle handelsovereenkomsten”. In de praktijk zullen met deze juridische scheiding de investeringsbepalingen uit vrijhandelsakkoorden verdwijnen. Een verschillend investeringsakkoord dan de zuiver ‘handelsgerelateerde’ materies komt zo in beeld.

Een aanbeveling met betrekking tot de opening van onderhandelingen voor de oprichting van een multilateraal investeringsgerecht moet het mogelijk maken om adequaat in te spelen op de behoeften van de ondernemingen inzake de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten en tegelijk tegemoet te komen aan de kritiek vanuit bepaalde segmenten van het maatschappelijk middenveld.

Tot slot stelt de Commissie voor een Europees kader tot stand te brengen voor de screening van buitenlandse investeringen op grond van criteria die verband houden met veiligheid en openbare orde. Dit filtermechanisme heeft tot doel de essentiële belangen van de Unie te vrijwaren, met name in het licht van de risico’s gelinkt aan de overname door buitenlandse spelers van Europese ondernemingen in gevoelige sectoren.

VBO – Het VBO is verheugd dat de Commissie een prioriteit wil maken van het versterken van de internationale handel met bijzondere aandacht voor de wederkerigheid tussen internationale partners. De nieuwe juridische constructie voor handelsakkoorden moet kunnen leiden tot een vlottere ratificeringsprocedure waar enkel de EU voor instaat, en waarbij een veto door een nationaal, zelfs regionaal, parlement dus vermeden wordt. Het VBO juicht ook toe dat de onderhandelingen voor de oprichting van een multilateraal investeringsgerecht worden voortgezet, waarbij wordt gewaakt over het juiste evenwicht tussen het recht van staten om te reguleren en de bescherming van Europese investeerders in het buitenland. Gelet op de complexiteit en de gevoeligheid van de kwesties die rijzen naar aanleiding van een Europees kader voor het ‘screenen’ van investeringen zal het VBO de gevolgen van dit Europees initiatief in detail analyseren met zijn sectorfederaties.

> Klik hier voor de toespraak van de Staat van de Unie en andere teksten rond het ‘Handelspakket’


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.