Het VBO pakt uit met uniek initiatief: de ‘Herman Van Rompuy Scholarship’

Om ook in de toekomst groei en jobs te blijven creëren, is het belangrijk dat jongeren vandaag worden gestimuleerd om morgen de sprong te wagen, en een onderneming op te richten of over te nemen. Maar jongeren met goesting om te ondernemen, moeten vandaag nog meer dan vroeger over een degelijke kennis beschikken van de Europese economische integratie en de Europese spelregels. Want vandaag bepaalt Europa een groot deel van de nationale wetgeving. Met andere woorden, Europa heeft een grote impact op de werking van de bedrijven. Vandaar het belang om jonge ondernemers te stimuleren ‘Europees’ te denken en te handelen. 

Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
09 december 2014

Om zijn steentje daartoe bij te dragen, pakt het VBO uit met een uniek initiatief, samen met de Stichting Bekaert en de Fondation van der Rest. Twee stichtingen die werden opgericht ter ere van Léon Bekaert en Maurice van der Rest, twee erevoorzitters van het VBO. Beiden drukten in de jaren ‘40 en ‘50 van de vorige eeuw een sterke stempel op het socio-economische beleid in ons land. Met deze twee stichtingen lanceert het VBO een studiebeurs die een Belgische jongere de gelegenheid biedt een postuniversitaire opleiding te volgen aan het Europacollege in Brugge.

ScholarshipDeze studiebeurs, de ‘Herman Van Rompuy Scholarship’, uitgereikt onder de naam van de voormalige voorzitter van de Europese Raad, wordt vanaf academiejaar 2015-2016 jaarlijks toegekend aan een Belgische student aan het Europacollege in Brugge. Een beurs die de inschrijving en de verblijfskosten dekt, ter waarde van 23.000 euro, en dit voor de richting ‘European Economic Studies’. Op die manier wordt de link gelegd tussen business enerzijds en Europa anderzijds.

Het Europacollege is een prestigieuze instelling die verschillende masters in gespecialiseerde Europese studies aanbiedt en waar elk jaar jongeren uit meer dan 50 landen studeren. Het VBO is ervan overtuigd dat het Europacollege een unieke kans biedt aan jongeren om zich het Europese denken eigen te maken. Bovendien geeft het VBO de laureaat de mogelijkheid om een stage te lopen binnen zijn eigen competentiecentrum ‘Europa & Internationaal’.


V.l.n.r. Benoit Monteyne (VBO), Herman Van Rompuy, Michèle Sioen en Pieter Timmermans

Hoe stelt u zich kandidaat?
Om zich kandidaat te stellen voor deze studiebeurs, moet u Belg zijn en toegelaten zijn tot het Europacollege voor de Master in ‘European Economic Studies’ of één van de specialisaties, namelijk ‘European Economic Integration and Business’, ‘European Law and Economic Analysis’ of ‘European Public Policy Analysis’. Na uw toelating tot de economische masteropleiding van het Europacollege, krijgt u de nodige informatie om u kandidaat te stellen voor deze studiebeurs.

Klik hier om te lezen hoe u kunt solliciteren voor een masteropleiding aan het Europacollege

> Meer info over het VBO-Forum 'Think Europe.. because it matters' vindt u hier.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.