Toch nog een kerstcadeau van de fiscus

De Nationale Arbeidsraad bracht op 21 februari 2018 op vraag van de regering een positief advies uit om de bedragen te verhogen van de geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en die de werkgever aan zijn werknemers kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk.

Geschreven door Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
04 december 2018

Een Koninklijk Besluit van 3 juli 2018 verhoogde de van RSZ vrijgestelde bedragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Geschenken en geschenkcheques die de werkgever toekent aan een werknemer, worden onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het loonbegrip en dus vrijgesteld van sociale bijdragen.

Op de fiscus bleef het echter wachten. De fiscale grensbedragen waren nog niet geharmoniseerd met de bedragen in het Koninklijk Besluit van 3 juli 2018. Daar brengt een circulaire nu, op slechts enkele weken van het jaareinde, eindelijk verandering in. Geschenken toegekend naar aanleiding van één van bovenstaande gelegenheden, kunnen door de werkgever worden afgetrokken als beroepskost indien ze aan de voorwaarden (maximumbedragen) voldoen. Bij overschrijding van het bedrag wordt het ganse bedrag als verworpen uitgave beschouwd. Langs werknemerszijde worden deze geschenken fiscaal vrijgesteld van personenbelasting. Een geschenk van geringe aard is bij de werknemer altijd vrijgesteld indien het de 50 euro niet overtreft. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld een kerstcadeau van 50 euro geeft zal dit dus niet aftrekbaar zijn, maar wel vrijgesteld in hoofde van de werknemer. Sociale voordelen die beantwoorden aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn als beroepskost zijn uiteraard vrijgesteld bij de verkrijger.

Hieronder kunt u de nieuwe bedragen terugvinden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.