Vennootschapsbelasting: substantiële hervorming, maar er blijven aandachtpunten

De federale regering besliste deze zomer om de vennootschapsbelasting te verlagen. Die substantiële hervorming, die op termijn 5 miljard euro aan lasten zal verschuiven, is een goede zaak als we willen inzetten op meer binnenlandse en buitenlandse investeringen. Vooral voor buitenlandse ondernemingen is dit belangrijk. Zij kijken immers in eerste instantie naar het nominale tarief dat voortaan opnieuw concurrentieel is ten opzichte van onze vier directe buurlanden.

Geschreven door Bart Croes / Sophie Sine, COMMUNICATION & EVENTS
30 augustus 2017

Voor het VBO waren drie elementen cruciaal binnen een hervormde vennootschapsbelasting: een daling van het nominaal tarief tot minstens 24% met een extra inspanning voor kmo’s (1), de invoering van de fiscale consolidatie (2) en het behoud van het principe van de notionele interestaftrek (3). Volgens de informatie waarover wij vandaag beschikken, integreerden de vier meerderheidspartijen deze elementen grotendeels in de geplande hervorming.

Zo zal het nominale tarief in twee stappen dalen naar 29,58% in 2018 en 25% in 2020. Het tarief voor ‘kleine ondernemingen’ zal vanaf 2018 al 20% bedragen (1) voor het deel van de winst onder de 100.000 euro. In de wet wordt nu ook al ingeschreven dat vanaf 2020 ondernemingen de techniek van de fiscale consolidatie, zoals die bestaat in Zweden, kunnen toepassen. Dat betekent dat een bepaalde groep van ondernemingen verliezen tussen verschillende dochters kan verrekenen (2). Ten slotte blijft het principe van de notionele interestaftrek behouden, maar wordt het toepassingsgebied uiterst beperkt (3).

Ook belangrijk: de octrooiaftrek werd sinds vorig jaar conform met de OESO-richtlijnen hervormd en fors verbeterd. Samen met het belastingkrediet voor investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling en de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (die nog wordt versterkt) zorgt die innovatieaftrek voor een heel aantrekkelijk investeringsklimaat voor O&O in België.

De hervorming schuift dan wel tal van schadelijke maatregelen van tafel, toch blijven bepaalde modaliteiten problematisch. Twee voorbeelden:

In de eerste plaats komt er een minimumbelasting (8,8% in 2018 en 2019 en 7,5% in 2020), uitgewerkt naar Duits model. Is dat zo? De strengere Belgische variant toegepast op alle overgedragen aftrekposten (en niet enkel op de overgedragen verliezen) en op de nieuwe notionele interest, bezorgt ons land een concurrentienadeel (een bredere korf voor de berekening).

Er bestaat vandaag al een minimumbelasting voor ondernemingen, de Fairness Tax (ingevoerd onder de regering Di Rupo). Letten we niet op, dan riskeren we dat er vanaf 2018 twee minimumbelastingen tegelijkertijd bestaan. Niet echt een voorbeeld van fiscale rechtvaardigheid, toch? Bovendien is de Fairness Tax volgens het Europees Hof van Justitie in strijd met de Europese regelgeving. De regering zou er dus goed aan doen deze belasting onmiddellijk af te schaffen.

Daarnaast is er geen verhoging van het vrijstellingspercentage van 95% naar 100% in geval van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI’s), i.e. dividenden gekregen door een moedervennootschap van haar dochters. Dat is nochtans de evolutie in de Europese Unie en de OESO en cruciaal voor Belgische groepen en de verankering van Belgische familiale holdings. De hoofdkwartierfuncties die in België gevestigd zijn, zijn belangrijk voor de Belgische economie.

Dit zijn maar enkele elementen. Het spreekt voor zich dat wij de uitvoering van de politieke afspraken nauwgezet opvolgen. De hervorming was immers onvermijdelijk en echt broodnodig, maar de uitwerking ervan zal niet evident zijn. Het is dan ook van uitermate belangrijk dat de wetteksten goed worden opgemaakt en dat de volledige hervorming (dus ook de maatregelen die in 2020 in werking treden) in de wet wordt voorzien. Rechtszekerheid en voorspelbaarheid zijn immers cruciaal voor de investeerders.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.