VBO lanceert nieuw innovatieplatform BRIEC

De tijd dat innovatie louter binnen het eigen bedrijf werd ‘bedreven’ is voorgoed voorbij. Nog maar weinig bedrijven hebben de technologische kennis, de middelen en het overzicht om alles zelf te doen, van onderzoek over ontwikkeling, tot het in de markt zetten van de innovatie. Om innovatie over de grenzen van sectoren, bedrijven en regio’s heen te stimuleren, richt het VBO vandaag BRIEC op, de ‘Belgian Research, Innovation and Entrepreneurship Community’. Dit nieuwe initiatief bouwt voort op het VBO-Innovatieforum van oktober 2016 (“Innovation across Borders”). Daar werd immers vastgesteld dat er op het terrein bij onze bedrijven en sectorfederaties een belangrijke behoefte bestaat aan meer uitwisseling van informatie en een sterkere samenwerking tussen en met de verschillende innovatiespelers. Het is daarbij niet de bedoeling om in de plaats te treden van bestaande initiatieven, maar ervoor te zorgen dat het innovatiepotentieel in ons land door meer samenwerking nog verder kan worden opgekrikt.

Geschreven door Pers, COMMUNICATION & EVENTS
08 november 2018

Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO en bezieler van dit project: ‘BRIEC wil de samenwerking rond innovatie tussen de academische wereld, onderzoeksinstellingen, clusters, sectoren en grote en kleine bedrijven stimuleren. Het wil dit doen aan de hand van thematische netwerk-events rond een zestal grote maatschappelijke uitdagingen, waarin innovatie in de komende jaren legio zal zijn. Vaak heeft academicus/cluster/sector/bedrijf A een oplossing voor het probleem van sector of bedrijf B, maar weten ze dat niet van elkaar, en al zeker niet wanneer de oplossing zich in een andere regio bevindt. Met BRIEC willen we hier verandering in brengen.’

Hoe doet België het op vlak van innovatie?

België is momenteel geen ‘innovation leader’, maar een ‘strong innovator’. We staan op de 8e plaats in de innovatie-index van de Europese Commissie. Op Frankrijk na staan onze buurlanden boven ons in deze index. We doen het ook minder goed dan het EU-gemiddelde voor wat betreft de impact van innovatie op tewerkstelling en verkoop. Zo exporteren we aanzienlijk minder medium- en high-tech-producten dan gemiddeld in Europa.

Positief is wel dat de investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling in stijgende lijn gaan: in 2016 investeerden Belgische bedrijven 1,73% van het bbp in O&O ten opzichte van 1,31% in 2008.

Waarom dit initiatief?

Een groeiende groep ondernemingen werkt al samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere bedrijven en volgt van nabij het start-up-landschap op zoek naar interessante innovaties. Toch blijft deze samenwerking nog te vaak beperkt tot de eigen sector of de eigen regio en verlopen de contacten tussen de verschillende innovatiespelers en bedrijven vaak op ad-hoc-basis. Vanuit zijn rol als bruggenbouwer wil het VBO ondernemers en innovatiespelers uit de verschillende regio’s en bedrijfssectoren op geregelde basis samenbrengen om de informatie-uitwisseling en de samenwerking te versterken. Dat willen we doen via thematische netwerkevents rond zes belangrijke maatschappelijke thema’s: Ageing & Health, Energy & Climate, Free Time & New Media, Mobility & Urbanisation, Tasty & Healthy Food en Finance & Insurance.

Ter gelegenheid van het lanceringsevent van BRIEC zal Johan Norberg, een Zweedse auteur-filosoof en vooruitgangsdenker, een inspirerende keynote geven over zijn optimistische kijk op heden en verleden en de onmiskenbare rol van innovatie daarin.

De eerste concrete BRIEC-sessie (BRIEC Health & Ageing) zal op 12 december plaatsvinden bij Ion Beam Applications (IBA) in Louvain-la-Neuve. In 2019 zullen BRIEC-sessies worden gehouden rond ‘Mobility & Urbanisation’ (april), ‘Energy & Climate’ (september) en ‘Free Time & New Media’ (december).

Edward Roosens: “Hoewel Belgische bedrijven het in een Europese context niet slecht doen op het vlak van R&D en samenwerking, is er nog ruimte voor verbetering. Er blijven barrières bestaan tussen academici en bedrijven, tussen sectoren en bedrijven onderling en tussen innovatiespelers uit de verschillende regio’s. Die barrières willen we met ons initiatief helpen overstijgen. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar BRIEC moet een belangrijke stap worden in de goede richting. We’re building this BRIEC by BRIEC”.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.