Handelsakkoord EU-Japan neemt eerste horde voor goedkeuring in het Europees Parlement

De commissie Internationale handel (INTA) van het Europees Parlement keurde op maandag 5 november 2018 de economische partnerschapsovereenkomst (EPA) tussen de Europese Unie en Japan goed. De leden van de INTA-commissie namen de ‘aanbeveling tot goedkeuring’ aan met 25 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding. Het finale handelsakkoord, dat op 17 juli 2018 werd ondertekend, weerspiegelt de onderhandelingsprioriteiten van het Europees Parlement goedgekeurd in oktober 2012.

Geschreven door Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
07 november 2018

De aanbeveling hamert ook op de integrale tenuitvoerlegging van het economisch verdrag, waarvoor een gepaste monitoring van de toepassing van de bepalingen van het akkoord nodig zal zijn.

De EPA EU-Japan bevat een twintigtal hoofdstukken over onder andere de volgende onderwerpen: het wegwerken van wederzijdse tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen, met name door een afstemming op internationale standaarden, toegang tot de Japanse markten voor diensten en overheidsopdrachten, vrijwillige bilaterale samenwerking inzake regelgeving en specifieke maatregelen voor kmo’s. Het akkoord herbevestigt ook de verplichtingen van beide partijen inzake internationale sociale en milieustandaarden waaronder het Klimaatakkoord van Parijs (2015).

In een niet-wetgevende resolutie die parallel werd gestemd, wijst de INTA-commissie in het bijzonder op de sterke tarifaire liberalisering met een gepaste fasering voor de gevoeligere sectoren. De Europarlementsleden betreuren evenwel dat de Japanse autoriteiten 2 van de 8 grondbeginselen van de IAO (inzake discriminatie en de afschaffing van dwangarbeid) niet hebben bekrachtigd. Daarnaast roept de resolutie de Commissie op om de herzieningsclausule in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling zo snel mogelijk te activeren om te kunnen werken aan de versterking van de sociale en milieubepalingen van het verdrag.

Na het positieve advies van de INTA-commissie, staat de stemming in plenaire sessie van dit handelsakkoord in het Europees Parlement op dit moment gepland voor midden december dit jaar. De inwerkingtreding van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan zou daarmee begin 2019 op de agenda staan, nadat de twee partijen hun respectieve ratificatie-instrumenten hebben uitgewisseld.

Het VBO roept het Europees Parlement op om het akkoord goed te keuren binnen de gestelde termijnen zodat de Belgische ondernemingen zo snel mogelijk kunnen profiteren van de vele voordelen van de EPA tussen de EU en Japan.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.