Op verkenning naar de opportuniteiten van het CETA voor Belgische ondernemingen tijdens een VBO/ICC-seminar

Vandaag organiseerde het VBO in samenwerking met de ICC en FEVIA een informatieseminar rond de voornaamste aspecten van het CETA en de praktische regelingen voor de toepassing ervan. Het seminar had tot doel Belgische ondernemingen te helpen om de opportuniteiten die het verdrag sinds zijn voorlopige inwerkingtreding vorige donderdag biedt, optimaal te benutten. Het werd bijgewoond door meer dan 160 deelnemers en sprekers met uiteenlopende achtergrond: bedrijfsleiders, ondernemers, deskundigen en Belgische, Europese en Canadese beleidsmakers.

Geschreven door Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
25 september 2017

Eregenodigden waren onder meer Kris Peeters, Belgisch vicepremier en minister van Economie, Olivier Nicoloff, ambassadeur van Canada in België, en Mauricio Petriccione, adjunct-directeur-generaal van het DG Trade en voornaamste CETA-onderhandelaar voor de EU. In de namiddag vonden tegelijk drie interactieve workshops plaats met als doel de voornaamste voordelen en veranderingen van het verdrag in kaart te brengen en nader te bekijken.

Pieter Timmermans leidde als CEO van het VBO het seminar in door te wijzen op het belang van internationale handel voor de Belgische economie, vooral met haar productie die zich toespitst op halffabricaten. Met zijn oproep aan de Belgische overheden om het CETA snel te ratificeren, bevestigde Pieter Timmermans de steun van de privésector aan dat Europese initiatief. Voor het VBO moeten we vrijhandelsovereenkomsten gebruiken om een kader voor globalisering te creëren en de regels ervan te bepalen.

Daarna hebben K. Peeters, O. Nicoloff en M. Petriccione verteld hoe hun eigen respectieve overheden het CETA ondersteunen.

Vervolgens benaderden drie workshops het onderwerp telkens op specifieke wijze voor goederen, diensten en de agrofoodsector. De eerste workshop ging in op de betere toegang tot de Canadese markt en de convergentie in de regelgeving op het vlak van goederen. De deskundigen gaven toelichting bij de gevolgen en vraagstukken die komen kijken bij de opheffing van douanerechten en de vermindering van niet-tarifaire beperkingen, de regels en procedures van oorsprong, de versterking van de intellectuele-eigendomsrechten en de toegang tot overheidsopdrachten. De tweede workshop, gewijd aan diensten, draaide rond de vlottere toegang voor personeel van Europese bedrijven tot de Canadese markt, de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en de toegang tot overheidsopdrachten. De agrofoodsector was, door zijn specifieke karakter binnen de context van internationale handel, het onderwerp van een derde workshop. Hier kwamen de economische gevolgen van het verdrag voor de sector aan bod, de normen en regels voor de handel in voedingswaren in het kader van het verdrag en de bijbehorende uitzonderingen. Na elke workshop was er tijd voor vragen en antwoorden.

Om deze uiterst leerrijke namiddag af te ronden loofde Bernard Gilliot, voorzitter van het VBO, de inspanningen van de EU om onze internationale uitwisselingen te stimuleren en moedigde hij onze bedrijven aan om de voordelen ervan maximaal te benutten. Toch blijft de privésector kritisch over bepaalde mogelijke ontwikkelingen: het VBO steunt dan wel het plan om de vrijhandelsakkoorden op te delen volgens de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en haar lidstaten, maar staat minder positief tegenover het voorstel voor een Europees mechanisme om investeringen te controleren.

Als afsluiter na het seminar volgende een traditionele networking cocktail waarbij de deelnemers hun ervaringen en standpunten in een meer informele sfeer konden delen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.