‘Belangrijk signaal dat uitvoering fiscale en sociale engagementen nu wordt gegarandeerd’

Premier Charles Michel heeft vandaag in zijn State of the Union een goede uitvoering van de maatregelen die genomen werden in het Zomerakkoord gegarandeerd. Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de verlaging van de vennootschapsbelasting de belangrijkste maatregel die de komende maanden moet worden doorgevoerd: ‘De nieuwe Nederlandse regering heeft aangekondigd om het tarief te verlagen naar 21%. Ook Frankrijk maakt zich op voor hervormingen op dit vlak. Het is goed dat België nu heeft beslist’, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Geschreven door Bart Croes / Sophie Sine, COMMUNICATION & EVENTS
10 oktober 2017

Fiscale engagementen

De beslissing om het nominaal tarief in de vennootschapsbelasting in twee tijden te verlagen naar 25%, met een eerste stap onder de 30% in 2018 en een tarief van 25% in 2020, was meer dan welkom. Daarnaast is het cruciaal om een systeem van fiscale consolidatie in de wet in te schrijven, wat betekent dat een bepaalde groep van ondernemingen winsten en verliezen van verschillende dochters kan consolideren en bijgevolg enkel op de geconsolideerde winst belastingen moet betalen. Uiteindelijk is het ook een goede zaak dat het principe van de notionele interestaftrek behouden blijft.

Sociaaleconomische engagementen

Werkgevers schrijven meer vacatures uit, die echter maar moeilijk ingevuld geraken. Als deze trend zich doorzet, evolueren we van een groei-economie (bedrijven die willen groeien en dus meer willen aanwerven) naar een knelpunteconomie (de groei van bedrijven zet zich niet door omdat ze niet het juiste personeel vinden). Vandaag tellen we in België meer dan 120.000 openstaande vacatures, waarmee ons land de hoogste vacaturegraad van Europa heeft.

Maatregelen die remmen op tewerkstelling wegwerken, zoals de herinvoering van de proefperiode of de startersjobs, zijn meer dan welkom. Het huidige model inzake anciënniteit is dan weer een drempel voor het aanwerven van oudere werknemers. De premier erkent dat een samenwerking met de regionale overheden op dit vlak cruciaal is.

Andere maatregelen

Een globaal mobiliteitsverhaal of een interfederaal energiepact zijn doelstellingen die de federale regering niet alleen kan realiseren, maar waar ze wel een voortrekker in kan zijn.

De lage rente maakt de financiering van publieke investeringen goedkoop waardoor er heel wat rendabele investeringsprojecten bestaan die de economische groei kunnen versterken. Een goede uitrol van het investeringspact is dan ook noodzakelijk.

Pieter Timmermans: ‘Met de uitvoering van het Zomerakkoord heeft de federale regering heel wat werk voor de boeg. Wij zullen alle maatregelen nauwgezet bestuderen. Het is alvast positief dat de uitvoering van de fiscale en sociale engagementen nu wordt gegarandeerd. Dit land heeft immers nood aan maatregelen die de tewerkstellingsgraad opkrikken en binnenlandse en buitenlandse investeringen genereren’.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.