Na de woorden, tijd voor daden

Gister sprak de Eerste minister de regeringsverklaring uit in de Kamer. Daarin bevestigde hij de principes van het Zomerakkoord. Nu is het voor de ondernemingen uitkijken naar de concrete uitvoering van bepaalde maatregelen. Dit land heeft immers nood aan maatregelen die de tewerkstellingsgraad opkrikken en binnenlandse en buitenlandse investeringen genereren.

Geschreven door Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
11 oktober 2017

Ik denk in het bijzonder aan de daling van het tarief in de vennootschapsbelasting. Deze week nog maakte Nederland bekend het nominale tarief te verlagen tot 21%. Het Frankrijk van Emmanuel Macron gaat diezelfde richting op. Het is positief dat de daling die voor België werd aangekondigd nu vastligt. Ter herinnering: die zal in twee tijden worden doorgevoerd, een eerste fase in 2018 met een tarief dat onder de 30% uitkomt en een tweede fase (2020) waarin het tarief verder daalt tot 25%. Die cijfers lijken misschien wat abstract, maar ik kan u verzekeren dat ze zich concreet zullen vertalen in investeringen en jobs. Zoals dat reeds gebeurt met de uitvoering van de taxshift.

De bedrijfsleiders van ons land maken al jaren het credo “jobs, jobs, jobs” waar. En geen precaire jobs zoals sommigen willen doen geloven. Toch ben ik zeer ongerust over de weg die onze economie lijkt in te slaan. De ondernemingen schrijven wel meer vacatures uit, maar hebben steeds meer moeite met het vinden van de juiste profielen. Vandaag is ons land recordhouder openstaande vacatures, met niet minder dan 120.000 stuks op de teller.

Maatregelen die remmen op tewerkstellen wegwerken, zoals de herinvoering van de proefperiode of de startersjobs, zijn meer dan welkom. Het huidige model inzake anciënniteit is dan weer een drempel voor het aanwerven van oudere werknemers. De premier stipt terecht aan dat een samenwerking met de regionale overheden op dit vlak cruciaal is.

Ten slotte ─ en de sluiting van het Brusselse Herrmann Debroux-viaduct heeft dit nog eens duidelijk gemaakt ─ is een goede uitrol van het investeringspact meer dan ooit noodzakelijk. De lage rente maakt de financiering van publieke investeringen goedkoop waardoor er heel wat rendabele investeringsprojecten bestaan die de economische groei kunnen versterken. We moeten niet wachten op een nieuwe crisis om ernstig werk te maken van investeringen in onze mobiliteitsinfrastructuur. De reputatie en de economische leefbaarheid van onze hoofdstad, die ook die van Europa is, staat op het spel.

Aan de regering daarom een warme oproep: na de woorden is het nu tijd voor daden! In de ondernemingen heeft men alvast een partner om de jobmotor te blijven aanzwengelen. Maar om duurzame welvaart te creëren zijn beloftes alleen niet genoeg. Daarvoor moeten de voornemens zich ook verankeren in wetten en vertalen in concrete acties.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.