Pensioenen: geen onbeheersbaar systeem omwille van de zware beroepen

De sociale partners zijn deze middag samengekomen in het Nationaal Pensioencomité en hebben een verdeeld advies uitgebracht over het dossier van de zware beroepen. De insteek van het VBO blijft immers overeind: om de financiering van onze sociale zekerheid te garanderen, moeten we als algemene regel een loopbaan van 45 jaar hanteren bij de uitwerking van het puntensysteem. Pas nadien kunnen we aan de hand van objectieve criteria bepalen welke uitzonderingen er zo nodig kunnen bestaan.

Geschreven door Bart Croes / Sophie Sine, COMMUNICATION & EVENTS
09 oktober 2017

Als de uitzondering evenwel de regel wordt, heeft iedereen een zwaar beroep en wordt de hervorming volledig uitgehold. Het is dan ook belangrijk dat we ons houden aan het kader dat reeds onder sociale partners werd afgesproken: met name binnen het Nationaal Pensioencomité gesprekken voeren op basis van vier ‘mogelijke’ criteria (fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie, verhoogd veiligheidsrisico en mentale of emotionele belasting). Er was immers nog geen akkoord voor wat betreft het ‘verhoogd veiligheidsrisico’ en de ‘emotionele belasting’. Daarnaast zouden we ook de budgettaire grenzen respecteren die de federale regering bepaalde en rekening houden met andere bestaande regimes voor zware beroepen, zoals landingsbanen en brugpensioen. We kunnen immers geen uitzonderingsregelingen blijven opeenstapelen.

Uit de hoorzittingen in het Nationaal Pensioencomité is gebleken dat het niet evident is om een dergelijke hervorming op poten te zetten door te werken met individuele criteria. Het is volgens het VBO dan ook beter om uit te gaan van objectieve, meetbare en controleerbare criteria zoals bijvoorbeeld langdurige tewerkstelling in nachtarbeid, waarvan bewezen is dat dit een effect kan hebben op de gezondheid (zoals de frequentie ervan en de leeftijd van de werknemer).

Gezien de veel te verregaande voorstellen van de vakbonden (80 criteria, waarmee dus quasi iedereen een zwaar beroep heeft!), met veel bijkomende administratie voor werkgevers en zware budgettaire gevolgen, bleek het helaas niet haalbaar om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De afstand tussen de werkgevers- en de vakbondsbenadering bleef te groot. Beide standpunten worden nu in een rapport aan de regering overgemaakt. Het zal nu aan de politiek zijn om hierover een uitspraak te doen.

‘Werkgevers kunnen heel wat maatregelen nemen om hun arbeidsorganisatie voldoende werkbaar en ‘futureproof’ te maken. Werknemers kunnen soms overstappen naar een andere functie, zich herscholen en aan de slag gaan in andere sectoren die schreeuwen om extra personeel. Daarnaast is er ook nog de welzijnswetgeving die werkgevers verplicht om gezondheids- en veiligheidsrisico’s te analyseren, voorkomen en verhelpen. De vooruitgang van de technologie heeft heel wat werk lichter gemaakt. Het kan niet de bedoeling zijn dat we de pensioenhervormingen uithollen via het systeem van de zware beroepen en uitzonderingsregelingen blijven opeenstapelen. Niet iedereen heeft immers een zwaar beroep’, besluit Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.