Rechters in handelszaken – Een dringende oproep tot kandidaatstelling!

De FOD Justitie is op zoek naar rechters in handelszaken. In heel het land zijn er tal van openstaande vacatures. De Franstalige Rechtbank van Koophandel in Brussel alleen al zoekt er 50!

Geschreven door Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
26 september 2017

In België zijn de ‘rechters in handelszaken’ lekenrechters. Het zijn niet noodzakelijk juristen, maar ze zetelen bij de rechtbanken van koophandel. Ze komen vaak uit de zaken- en bedrijfswereld en staan de ‘beroepsrechters’ bij met praktische economische kennis. Ondertussen zetten ze meestal hun normale activiteiten voort.

Voor ondernemers en juristen van sectorfederaties die zich kandidaat stellen, is de functie een mooie kans om hun kennis en ervaring ten dienste te stellen van Justitie, maar ook een goede manier om de gerechtelijke wereld beter te leren kennen.

Om zijn sollicitatie correct te versturen, moet de kandidaat de volgende stappen doorlopen. Hij moet:

- zijn kandidatuur elektronisch versturen naar (vacatures.roj1@just.fgov.be) binnen een termijn van 20 dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad, dat is voor 4 oktober e.k.;
- duidelijk vermelden voor welke vacante betrekking hij solliciteert door in het onderwerp van de mail de publicatiedatum, de graad en de jurisdictie waarvoor hij solliciteert te vermelden (bv. “BS 14/09/2017 rechter in handelszaken bij de Franstalige Rechtbank van Koophandel in Brussel”);
- alle bewijsstukken die nodig zijn voor de sollicitatie als bijlage toevoegen aan zijn e-mail.

Het in te vullen sollicitatieformulier kan gedownload worden op de website van de Hoge Raad voor de Justitie.

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) organiseert een opleiding.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.