Nieuw wetboek nadert eindstation. VBO, Fednot en Graydon wijzen de weg!

Vorige week keurde de Kamercommissie het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in tweede lezing goed. De definitieve landing van het nieuwe wetboek, voorzien voor het einde van dit jaar, is daarmee ingezet. Hoewel het nieuwe wetboek nog niet definitief is gestemd, liggen de grote krachtlijnen al even vast.

Geschreven door Philippe Lambrecht, ALGEMENE DIRECTIE
04 december 2018

In de eerste plaats zal de vennootschapsregelgeving aanzienlijk vereenvoudigen. Door de jaren en de talrijke uitzonderingen en bijvoegingen is het Belgisch vennootschapsrecht overwoekerd geraakt. De helderheid en systematiek zijn steeds verder te zoeken. Voor de voornaamste gebruiker, de ondernemingen, was het niet eenvoudig om door de bomen het bos nog te zien. Het nieuwe WVV haalt de snoeischaar boven en vereenvoudigt op belangrijke vlakken.

Zo wordt er gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen. Er blijven slechts vier basisvennootschappen over: de maatschap, de besloten vennootschap (‘BV’), de naamloze vennootschap (‘NV’) en de coöperatieve vennootschap (‘CV’). Deze drastische vermindering van het aantal vennootschapsvormen schept duidelijkheid en vereenvoudigt de keuze van de ondernemer om te ondernemen met een gepaste structuur.

In de tweede plaats wordt de grens tussen verenigingen en vennootschappen opnieuw helder getrokken. Samengevat verschilt een vennootschap van een vereniging door haar winstuitkering. Een vennootschap streeft winst na en keert deze winst uit aan haar vennoten. Verenigingen mogen ook winstgevende activiteiten voeren, alleen is het hen niet toegestaan die winst uit te keren aan de leden van de vereniging.

Veel van de regels van toepassing op de verenigingen werden ook geïntegreerd in het nieuwe WVV. Een groot deel van de bepalingen die gelden voor verenigingen zijn immers identiek aan of geïnspireerd op deze van vennootschappen. Hoewel er wezenlijke verschillen blijven bestaan in de onderliggende filosofie van een vennootschap en een vereniging, vinden beiden voortaan onderdak in het nieuwe WVV.

In de derde plaats is het de bedoeling om het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht opnieuw internationaal aantrekkelijk te maken. De Belgische wetgever is in het verleden vaak een stuk verder gegaan dan nodig bij de omzetting van Europese richtlijnen. Onze noorderburen deden dit niet en ontwikkelden met de BV en flex-BV een van meest succesvolle vennootschapsvormen van Europa. Het WVV moet van het Belgische vennootschapsrecht een internationaal succesproduct maken.

Over de hervorming van het vennootschapsrecht en het nieuwe WVV valt uiteraard heel wat meer te vertellen. De nieuwe hervorming is dan ook een geschikt moment om kritisch stil te staan en zich af te vragen of de structuur van uw vennootschap nog beantwoordt aan uw behoeften en verwachtingen.

Om ondernemers hierbij te helpen, heeft het VBO daarom in nauwe samenwerking met de FOD Justitie, Fednot en Graydon Belgium NV een brochure uitgegeven die de belangrijkste punten van de hervorming beknopt toelicht. Deze brochure vindt u hier

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.