Sociale dialoog: Belgisch-Arabische ontmoeting in de NAR

Op 9 oktober 2017 nam het VBO (Annick Hellebuyck) deel aan een dag gewijd aan de sociale dialoog in België en in de landen ten zuiden van de Middellandse Zee. Deze high level-meeting vond plaats onder auspiciën van de Nationale Arbeidsraad, en paste in een partnerschap tussen de EU en de Unie voor de Middellandse Zee voor een betere samenwerking en interregionale dialoog rond het thema van de sociale dialoog (*). De sociale partners van Tunesië, Marokko, Palestina en Mauritanië waren onder meer vertegenwoordigd.

Geschreven door Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 oktober 2017

De afgevaardigden toonden bijzondere interesse voor hoe de bipartiete sociale dialoog bij ons is opgebouwd (die eigen is aan België en zich afspeelt op 3 niveaus: interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau). Hun landen kennen een tripartiet model, waarin de regeringen doorgaans weinig ruimte laten voor bipartiete sociale onderhandelingen.

Vervolgens werd in gesprek gegaan over 4 thema’s: het minimumloon, gelijke lonen voor vrouwen en mannen, de transformaties op de arbeidsmarkt en de betrokkenheid van de sociale partners bij de Europese processen. De deelnemers uit de mediterrane landen, vertrouwd met de Franse traditie, wezen op de troeven van het Belgisch sociaal model dat erop gericht is evenwichtige compromissen te sluiten, al is niet altijd alles even ideaal!

Opmerkelijk: in 2015 kregen de Tunesische sociale partners de Nobelprijs voor de Vrede. Die erkenning kregen ze toegekend voor hun cruciale rol in het terug op gang trekken van het democratische proces in Tunesië en het vrijwaren van de verworvenheden van de ‘Arabische Lente’. Een inspiratiebron voor iedere democraat.

> (*) Klik hier voor meer info over het ‘Solid’-project


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.