Re-integratie langdurig zieken: gedeelde verantwoordelijkheid

Vorige week bereikte de ministerraad een akkoord over de responsabilisering van werkgevers, werknemers en arbeidsgeneesheren in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Geschreven door Bart Buysse, ALGEMENE DIRECTIE
05 april 2017

Men gaat een wettelijke bepaling invoeren die stipuleert dat de werkgever verplicht is om re-integratie te stimuleren binnen zijn onderneming. De sancties voor werkgevers blijven beperkt tot zij die echt passief blijven. De hoogte van de boete zou vastgelegd worden op 800 euro. Het boetesysteem is niet van toepassing op ondernemingen met minder dan 50 werknemers. 

De goedgekeurde maatregel is aanzienlijk bijgestuurd van een loutere automatische lastenverhoging voor werkgevers naar een maatregel die nauwer aansluit bij de procedure van re-integratie. Het uitgangspunt is nu dat men werkgevers responsabiliseert voor aspecten waarop ze daadwerkelijk invloed hebben. Een bedrijf dat zich aan de regels houdt, zal dus niet gesanctioneerd worden.

VBO – Het VBO herinnert eraan dat het belangrijk is dat de drie partijen in het re-integratieverhaal – werkgevers, werknemers en artsen – op evenwichtige wijze betrokken worden en in hun gedrag worden gestimuleerd. Anders heeft deze maatregel geen enkele zin en zal hij ook niet werken. Wij vragen voldoende aandacht voor adequate maatregelen voor de artsen. Hun rol is immers primordiaal in het geheel: elke periode van arbeidsongeschiktheid start immers met een ziektebriefje en de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer wordt door de artsen beoordeeld. Het voorschrijfgedrag moet dan ook voldoende worden opgevolgd en bijgestuurd. Zo moeten we de switch maken van wat zieke werknemers ‘niet meer kunnen’ naar wat ze ‘wel nog kunnen’. Belangrijk is uiteindelijk dat de drie partijen goed geïnformeerd en begeleid worden. Dat zal bijdragen tot een goede toepassing en werking van de maatregel en ongewenste effecten vermijden.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.