Budget sociale zekerheid opnieuw in het rood?

Het budget van de sociale zekerheid opnieuw 306,9 miljoen euro in het rood in 2018? Ten opzichte van de initiële begroting wijzen de jongste schattingen op een verslechtering met 348,4 miljoen euro. Enkele nuances zijn op hun plaats.

Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 maart 2018

De inkomsten vallen 138,4 miljoen hoger uit, wat onder meer te danken is aan de betere conjunctuur en de positieve effecten op de werkgelegenheid. De bijdragen nemen overigens sterker toe dan begroot (+246,3 miljoen) en blijven met meer dan 70% de grootste inkomstenpost. De alternatieve financiering uit de btw-ontvangsten en de roerende voorheffing is goed voor 17,3% van de inkomsten. De staatssubsidies vertegenwoordigen 8% van het totaal (waarvan 2,25 miljard evenwichtsdotatie).

Het zijn de uitgaven die met 486,8 miljoen ontsporen ten opzichte van de initiële begroting. Om te beginnen, is er de (onverwachte) indexering die eind dit jaar zal plaatsvinden en die de prestaties doet stijgen (+203,7 miljoen). De budgettaire impact van de niet-uitgevoerde of uitgestelde maatregelen wordt ook herberekend (+247,6 miljoen euro). Andere aanpassingen, zoals een hogere schatting van de pensioenbonus, spelen ook een rol (+278,1 miljoen euro). Deze evoluties worden opgevangen door de tragere evolutie in het aantal gerechtigden (in de meeste takken) (-322,4 miljoen).

VBO – De voorliggende cijfers tonen aan dat waakzaamheid geboden is. Het aantal gerechtigden en deze uitgaven beheersen, vormt een aanzienlijke uitdaging voor de komende jaren. Temeer daar de druk op de uitgaven, in het bijzonder op de twee grootste sectoren (de pensioenen en de gezondheidszorg, goed voor 75% van de uitgaven), door de vergrijzing nog sterk zal toenemen. Noteer ook dat de uitgaven in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen vorig jaar de kaap van 8 miljard overschreden en blijven stijgen. Activeren is dus meer dan ooit de boodschap. Wat de inkomsten betreft, is inzetten op verdere groei essentieel voor de duurzaamheid van onze sociale zekerheid.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.