Groen licht voor de gezondheidszorgbegroting 2018

25.449.588.000 euro, dat is de norm voor de uitgaven van de gezondheidszorg voor 2018. De algemene raad van het RIZIV keurde vorige maandag met ruime meerderheid de globale begrotingsdoelstelling 2018 goed. Enkel het ABVV stemde tegen.

Geschreven door Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 oktober 2017

De groeinorm van 1,5% alsook de volledige indexmassa zijn daarbij volledig gevrijwaard en toegekend. Gezien ramingen een overschrijding lieten zien van de geautoriseerde uitgaven voor volgend jaar met 226 miljoen euro moesten maatregelen worden getroffen. Tel daarbij ook nog een te leveren structurele inspanning van 12 miljoen euro. Kortom 238 miljoen euro aan maatregelen was nodig om de begrotingsdoelstelling van 2018 te respecteren.

VBO – Het leeuwendeel daarvoor komt voor rekening van de farmaceutische industrie die in uitvoering van het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie een inspanning van 184 miljoen euro levert. Daarenboven levert de farmaceutische industrie nog een bijkomende inspanning op voorstel van het verzekeringscomité van 4 miljoen euro. Met in totaal 188 miljoen of voor bijna 80% van het te vinden bedrag, neemt de farmaceutische industrie meer dan haar verantwoordelijkheid om bij te dragen tot de duurzaamheid van onze gezondheidszorg. Hopelijk strekt dit ook de andere zorgsectoren tot voorbeeld. Want het kan niet langer dat het gros van de besparingen op één partner afgewenteld blijven, de farmaceutische industrie, een voortrekker op het gebied van innovatie en goed voor heel wat arbeidsplaatsen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.