Hoge Raad Werkgelegenheid breekt lans voor systematische beleidsevaluatie

In de marge van zijn recent rapport herhaalde de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zijn aanbeveling voor een systematische follow-up en beoordeling van het overheidsbeleid. Dit is absoluut noodzakelijk om na te gaan hoe efficiënt dat beleid is ten opzichte van de bepaalde doelstellingen en in termen van besparingen op de ingezette begrotingsmiddelen.

Geschreven door Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
19 juli 2017

Die evaluatiecultuur is in ons land nog onvoldoende aanwezig. Ze moet berusten op een wetenschappelijke aanpak die zorgt voor de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid ervan.

Mutatis mutandis pleitte ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg onlangs voor een meer wetenschappelijke en coherente gezondheidszorg. Daarbij is Evidence-Based Practice voor het gezondheidsbeleid essentieel om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren.

VBO - Ook het VBO is gewonnen voor een wetenschappelijke aanpak en beleidsevaluatie. Het vormt een solide basis van gedeelde informatie en kennis waarop ook het sociaal overleg van de toekomst in vertrouwen verder bouwt. De studiedienst van de RVA gaf onlangs het goede voorbeeld met het onderzoek naar de effectiviteit en budgettaire efficiëntie van de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. Dat soort studiewerk willen we graag meer zien, ook in de andere overheidsdiensten.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.