Waarheen met onze sociale zekerheid? Uitgaven en financiering onder de loep

Een tekort van 581 miljoen euro in de begroting van de sociale zekerheid in 2018. Stijgende uitgaven in de pensioenen, gezondheidszorg en invaliditeitsuitkeringen. Werkloosheidsuitkeringen die onbeperkt zijn in de tijd. De Belgische sociale zekerheid heeft het moeilijk en is aan herbronning toe.

Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 september 2018

Hoe verhoudt België zich ten aanzien van andere EU-lidstaten, en kunnen we inspiratie halen in het buitenland? Met een eerste benchmark in een notendop, kijken we deze week naar de algemene uitgaven en financiering van onze sociale zekerheid.

Qua uitgaven is België bij de koplopers binnen de EU: met 29% van het bbp dat naar de sociale zekerheid gaat, laten we enkel Finland (30,8%) en Frankrijk (31,5%) nog voor (OESO, 2016). De uitgaven voor pensioenen, invaliditeit en gezondheidszorg stijgen intussen verder; de Europese Commissie berekende dat we tegen 2070 vlot ‘goud’ scoren binnen de EU op het vlak van uitgaven.

Met dergelijke uitgaven wekt het geen verwondering dat België ook qua sociale bijdragen, ondanks de taxshift, nog steeds bij de koplopers is (33% van de loonkost). Daarbij valt ook op dat ons land geen plafond voor loonbijdragen aan de sociale zekerheid kent, in tegenstelling tot de meeste van de ons omringende landen, wat dan ook een duidelijke impact heeft op de loonkosten voor de werkgever. Naast de sociale bijdragen (71,3% van totale ontvangsten), hebben tot slot ook de toelagen van de overheden (8%) en alternatieve financiering (17,3%) hun belang als financieringsbronnen, met een groeiend belang van deze laatste.

VBO – Onze sociale zekerheid wordt gekenmerkt door verder stijgende uitgaven, bovenop zeer hoge bijdragen. Volgende keer kijken we naar de sociale zekerheidsprestaties die hier tegenover staan; wordt vervolgd.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.