Onze werkloosheid vergeleken met die in de buurlanden

België kent net als de andere landen meerdere werkloosheidsstatistieken. Wanneer men die internationaal probeert te vergelijken, stoot men dan ook vaak op een aantal moeilijkheden.

Geschreven door Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 juli 2017

De RVA publiceerde nu een studie* waarin de werkloosheid in België en zijn buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland volgens drie verschillende benaderingen werd vergeleken: vergoede volledige werkloosheid, werkloosheid in strikte en in ruime zin.

De vergoede volledige werkloosheid op basis van administratieve gegevens wordt in brede zin begrepen. In deze context worden niet alleen de uitkeringsvormen die uitgaan van een verzekeringsbeginsel mee opgenomen, maar ook de diverse uitkeringen die kaderen in een solidariteitsprincipe, zeg maar de sociale bijstand. De unieke positie van België in onderstaande grafiek is uiteraard schatplichtig aan ons stelsel van werkloosheidsverzekering dat in principe onbeperkt in de tijd is.

 

Bron: RVA, De werkloosheid in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland volgens drie benaderingen, Editie 2016

De werkloosheid in strikte zin is gebaseerd op de werkloosheidsdefinitie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De werkloosheid in ruime zin rekent ook de ondertewerkstelling en de potentiële arbeidskrachten mee. In grafiek 2 zien we dat Duitsland het best scoort, zowel bij werkloosheid in strikte als in ruime zin, Frankrijk in beide gevallen het slechts. Nederland klopt België voor wat de werkloosheid in strikte zin betreft, maar moet de duimen leggen tegen ons land inzake werkloosheid in ruime zin. In het algemeen worden de verschillen tussen de vier landen kleiner wanneer de werkloosheid in ruime zin in acht wordt genomen.

Bron: RVA, De werkloosheid in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland volgens drie benaderingen, Editie 2016

VBO – Internationaal vergelijken is essentieel, maar blijft een heikele oefening. De Studiedienst van de RVA heeft met dit werkstuk reliëf in de cijfers aangebracht en aangetoond dat de structuur van de tewerkstelling en de inactiviteit belangrijke factoren zijn. Overigens blijft het VBO van mening dat de beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen een effectieve en efficiënte maatregel van activering is.

* Deze studie verschijnt binnenkort op de website van de RVA


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.