Wereldcongres veiligheid en gezondheid: ‘globale visie op preventie’

Wereldwijd liep het aantal dodelijke werkgerelateerde aandoeningen en ongevallen op het werk op tot 2,78 miljoen per jaar met een geschatte kost van 3,95 van het bnp. Dat is een van de onthutsende cijfers van het congres ‘veiligheid en gezondheid op het werk’ (Singapore). Het VBO was actief present als stem van de Belgische werkgevers.

Geschreven door Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 september 2017

Bijna 4.000 deelnemers, veiligheidsdeskundigen, wetenschappers, politici en sociale partners uit 140 landen namen vorige week deel aan het wereldcongres veiligheid en gezondheid op het werk in Singapore. Het driejaarlijks evenement wordt georganiseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale Sociale Zekerheidsorganisatie (ISSA), dit keer in samenwerking met het ministerie van sociale zaken van het gastland. 

Recente cijfers tonen dat het aantal dodelijke werkgerelateerde aandoeningen en ongevallen op het werk is opgelopen tot 2,78 miljoen per jaar met een geschatte kost van 3,95% van het bnp. De uitdagingen blijven dus groot en daarom spraken de deelnemers af om onmiddellijk bruikbare innovaties en goede praktijken te delen en beter samen te werken om zo de impact van preventiestrategieën te versterken.

‘Vision Zero’-campagne

Tijdens het congres werd de wereldwijde campagne Vision Zero gelanceerd. Die vertrekt van het inzicht dat in principe elk ongeval op het werk en elke arbeidsgerelateerde ziekte en schade zou kunnen worden voorkomen als tijdig de juiste maatregelen worden getroffen en alle betrokken partijen hun voorzorgen nemen. De internationale bedrijfsgemeenschap, waaronder het VBO, sloot zich aan bij de campagne.

Bovendien blijkt dat jongeren door gebrek aan ervaring, opleiding en begeleiding 40% meer kans lopen op een arbeidsongeval. Parallel liep er daarom een SafeYouth@Work Congress met jonge ‘kampioenen’ en experts veiligheid en gezondheid op het werk. Kris De Meester (VBO) plaatste er Young Talent in Action, het grootscheepse initiatief van het VBO rond jongerentewerkstelling (2 oktober 2017 in BOZAR), in de kijker en gaf tijdens de paneldiscussie positieve feedback op een aantal voorstellen van de jongeren.


V.l.n.r. Yvan Fieremans (Contractor Safety Management, ABSU), Kris De Meester (VBO) en Pierre Vincensini (IOE)

De werkgevers, onder de koepel van de Internationale Werkgeversorganisatie IOE, droegen hun steentje bij met een interactief symposium over hoe een ‘Vision Zero’-beleid er in de praktijk moet uitzien. In een regie van het VBO werden de uitgangspunten onderbouwd en geïllustreerd met een aantal bedrijfscases. Een steeds groeiend internationaal netwerk van ondernemingen (GOSH, Global Occupational Safety & Health) zet zich actief in om die visie te implementeren en uit te dragen. De sessie kende trouwens een sterke Belgische inbreng. Lieve De Keyser (directeur van Prebes, de Koninklijke Vereniging voor Preventie en Bescherming) demonstreerde hoe je een organisatie bouwt om snel en effectief innovaties, goede praktijken en expertise uit te wisselen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.