VBO PERSBERICHT

21 september 2017
FR

CETA in werking!

De verschillende Belgische werkgeversfederaties (VBO, UNIZO, Boerenbond, VOKA, BECI, UWE & AVED) zijn tevreden dat CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada, op 21 september in werking treedt.

De vele voordelen van CETA

Vanaf vandaag genieten onze kleine en grote ondernemingen nieuwe commerciële voordelen: afschaffing van 98% van de bilaterale tarieflijnen, betere toegang tot de Canadese dienstenmarkt, de mogelijkheid om deel te nemen aan Canadese overheidsaanbestedingen op federaal, provinciaal en lokaal niveau en de beperking van technische handelsbarrières.

Dit vrijhandelsakkoord van de nieuwe generatie betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de trans-Atlantische handel met een geavanceerde economie van meer dan 35 miljoen inwoners en creëert nieuwe kansen voor onze exporteurs en importeurs op de Noord-Amerikaanse markt.

Een ambitieus Europees handelsbeleid is onontbeerlijk voor de Belgische economie

Het sluiten van vrijhandelsakkoorden door de Europese Unie is cruciaal voor onze open economie die voor meer dan 80% afhangt van de buitenlandse handel. De Belgische groei, werkgelegenheid en welvaart zijn afhankelijk van onze mogelijkheid om onze goederen en diensten vrij te verhandelen met de rest van de wereld.

Daarom steunen we de Europese Commissie ten volle in haar voorzetting van een ambitieus Europees handelsbeleid dat wederkerigheid met onze internationale partners aanmoedigt en gestoeld is op gezonde concurrentie.

CETA is een ambitieus en evenwichtig economisch akkoord dat volledig in de lijn ligt van deze logica van gereguleerde vrijmaking van de handel ten voordele van onze ondernemingen en onze burgers.

Werkgevers willen nieuwe CETA-saga vermijden

We roepen de betrokken Belgische overheden op om de bepalingen van CETA, dat in werking treedt op 21 september, volledig en onmiddellijk toe te passen en om alle nodige maatregelen te treffen met het oog op de snelle en ongehinderde ratificatie van het akkoord door alle Belgische federale instanties.

We sporen ook onze leden aan om zich met de steun van de werkgeversfederaties te informeren over de talrijke concrete pluspunten van CETA. Zo kunnen de ondernemingen volop profiteren van de vele voordelen en kansen die het handelsakkoord te bieden heeft, zowel direct (import en export) als indirect (onderaanneming).BART CROES / SOPHIE SINE
COMMUNICATION & EVENTS
21 SEPTEMBER 2017
Contactgegevens
Persdienst
Bart Croes - T + 32 2 515 08 77 | bcr@vbo-feb.be
Sophie Sine - T + 32 2 515 08 03 | ssi@vbo-feb.be
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
Uitschrijven    -    Toon in browser

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright
Share
Tweet
Delen via mail

 
VBO VZW
Ravensteinstraat 4
B - 1000 Brussel
Tel + 32 2 515 08 11

info@vbo-feb.be