VBO PERSBERICHT

27 september 2017
FR

De Sustainable Development Goals: een opportuniteit van 12.000 miljard dollar

De wereld staat op een keerpunt. Hoe kunnen we een duurzame economie realiseren in een wereld waar de ongelijkheden almaar toenemen, waar klimaatverandering duizenden mensen treft en op de vlucht doet slaan, waar landen steeds meer op zichzelf terugplooien, en waar de biodiversiteit blijft aftakelen? Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn meer dan alleen maar doelstellingen, ze bieden een kader om de planeet weer op een duurzaam spoor te krijgen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) publiceerde een magazine om aan te tonen hoe de uitdagingen van onze planeet ook commerciële opportuniteiten kunnen bieden. Dit kan als inspiratiebron dienen voor ondernemingen en ondernemers.

De SDG’s zijn 17 doelstellingen die inzetten op duurzaamheid. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties, vervangen de Millenniumdoelstellingen en blijven gelden tot 2030. De eerste 15 doelstellingen zetten in op drie P’s: People, Planet en Prosperity. In 2015 werden daar nog Peace en Partnership aan toegevoegd. Het uiteindelijke doel is gerechtvaardigd: komen tot een wereld waar verandering duurzaam is.

Maatschappelijk belang wordt bedrijfsbelang

Een bedrijf dat niet positief bijdraagt tot de samenleving isoleert op termijn zichzelf en wordt hoe langer hoe meer in de steek gelaten door de consument, de medewerker en de aandeelhouder. De 17 SDG’s vormen dan ook een belangrijke leidraad voor ondernemingen om de positieve impact van hun activiteiten te maximaliseren. Paul Polman, CEO van Unilever en SDG-ambassadeur van de Verenigde Naties, gaf daarover in deze Reflect een inspirerend interview: “We mogen geen genoegen nemen met ‘minder slecht zijn’. We hebben een proactief model nodig dat de uitdagingen van de wereld ook echt aan de kaak stelt.”

Een economische opportuniteit van 12.000 miljard dollar

Ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen openen nieuwe groeimogelijkheden, versterken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en presteren beter. Volgens het Wereld Economisch Forum zullen de inspanningen steeds meer renderen naarmate de doelstellingen wereldwijd worden bereikt. Uit hun onderzoek blijkt dat de SDG’s 60 marktopportuniteiten openen voor een totale waarde van maar liefst 12.000 miljard dollar, en dit dankzij de productiviteitswinsten en commerciële inkomsten uit voeding en landbouw, steden, energie en materialen en gezondheid en welzijn.

“In een wereld van continue veranderingen moeten Belgische ondernemingen voortrekkers zijn op het vlak van duurzame ontwikkeling. De ondernemingen moeten uiteraard economische waarde creëren, maar ook de maatschappelijke en ecologische waarde vergroten. De maatschappij verwacht van hen dat ze alle hefbomen binnen hun bereik activeren, en hun eigen verantwoordelijkheden opnemen”, aldus Vanessa Biebel, VBO-adviseur bij het departement Duurzame Ontwikkeling.

Best practices

Via deze link kan u de Reflect raadplegen. U vindt er ook enkele ‘best practices’ van Belgische ondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, zoals Cartamundi, Solvay en Made&More.BART CROES / SOPHIE SINE
COMMUNICATION & EVENTS
27 SEPTEMBER 2017
Contactgegevens
Persdienst
Bart Croes - T + 32 2 515 08 77 | bcr@vbo-feb.be
Sophie Sine - T + 32 2 515 08 03 | ssi@vbo-feb.be
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
Uitschrijven    -    Toon in browser

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright
Share
Tweet
Delen via mail

 
VBO VZW
Ravensteinstraat 4
B - 1000 Brussel
Tel + 32 2 515 08 11

info@vbo-feb.be