De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, SABAM, is de grootste Belgische privéonderneming uit de culturele sector, zowel qua geldstromen die ze verwerkt als qua aantal kunstenaars die ze verdedigt.

SABAM
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
T + 32 2 286 82 11
contact@sabam.be
Contact
Jérôme Van Win,
Communication & Marketing Manager
jerome.vanwin@sabam.be
Voorzitter
Pierre Mossiat
Oprichtingsdatum federatie
1922
www.sabam.be/

 


SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs... voor auteurs. Heden wordt de vereniging nog steeds door auteurs beheerd, die zetelen in de raad van bestuur. SABAM heeft tot doel de inning en verdeling, de administratie en het collectief beheer, zowel in België als in het buitenland, van alle auteursrechten van haar duizenden vennoten, mandanten en overeenkomstige vennootschappen. Zij telt onder haar vennoten auteurs actief in diverse kunstdisciplines (muziek, literatuur, beeldende kunsten, toneel, audiovisueel,...). Omdat de exploitatie van beschermde werken niet aan landsgrenzen gebonden is en steeds meer vennoten van SABAM een belangrijke internationale uitstraling kennen, heeft SABAM akkoorden gesloten met zo'n 200 zustermaatschappijen in de wereld. Op deze manier waarborgt zij ook de rechten van haar vennoten in het buitenland. In 2013 boekte SABAM voor de scheppende kunstenaars een saldo aan uit te keren rechten van zowat 105,3 miljoen euro. Om dergelijk resultaat te behalen, zetten meer dan 300 personeelsleden zich dagelijks in op de hoofdzetel.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.