PensioPlus, de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen, heeft als doel het behartigen, in de ruimste zin van het woord, van de belangen van haar leden, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

PensioPlus
Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel 
T + 32 2 706 85 45
F + 32 2 706 85 44
info@pensioplus.be
Contact
Philip Neyt, voorzitter
T + 32 2 202 86 84
F + 32 2 201 54 58
philip.neyt@belgacom.be
Secretaris-generaal
Catherine Bril
T + 32 2 706 85 45
Voorzitter
Philip Neyt
Oprichtingsdatum federatie
28/02/1975 (BS 01/05/1975)
Aantal leden
191
Aantal aangeslotenen in de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die deelnemen aan de activiteiten van PensioPlus
± 1.000.000
http://www.pensioplus.be/


PensioPlus heeft als doel:
• het behartigen, in de ruimste zin van het woord, van de belangen van haar leden, zowel op nationaal als op internationaal vlak;
• het verstrekken van materiële en immateriële voordelen aan haar leden, met het oog hen bij te staan in de verwezenlijking van hun doel dat erop gericht is pensioenregelingen te beheren en/of uit te voeren;
• het vertegenwoordigen van haar leden bij elk openbaar of privé-organisme, zowel op nationaal als op internationaal vlak, en in het bijzonder door zich bij de Belgische en/of buitenlandse openbare machten als hun vertegenwoordigende organisatie te doen erkennen;
• het voorstellen en het treffen van alle nuttige maatregelen, van welke aard ook, zowel op nationaal als op internationaal vlak, die haar leden evenals alle andere pensioeninstellingen in staat stellen de goede werking van hun activiteiten met betrekking tot het toekennen van aanvullende pensioenen en verwante voordelen te verzekeren, te verbeteren of te vrijwaren.

PensioPlus telt 191 leden, waarvan 129 IBP’s en 2 sectorale pensioeninrichters, die effectieve leden zijn, en 60 dienstverleners aan de sector van de aanvullende pensioenen, die toetredende leden zijn. De instellingen voor bedrijfspensioenen zijn opgericht op het niveau van de werkgever (hetzij een onderneming, of een openbaar bestuur, of een groep van werkgevers), hetzij op niveau van een sector (= sectorfondsen) of voor zelfstandigen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.