Maatregelen voor meer inzetbaarheid bij ontslag – De RSZ heeft een standpunt ingenomen

Goed nieuws voor de ondernemers: de bijzondere bijdrage van 1% en 3% verbonden aan de ‘1/3 – 2/3’-maatregel bij ontslag zal niet worden uitgevoerd wanneer daarover geen sectorale cao werd gesloten.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
20 december 2018

Ter herinnering: eind 2013 voerde de wet over het eenheidsstatuut in de wet van 3 juli 1978 een artikel 39ter in, bedoeld om ontslagen werknemers die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken weer ‘in het zadel’ te helpen. Dit artikel 39ter voorziet om een deel (1/3) van de opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding te optimaliseren in een ‘ontslagpakket’ bedoeld om hun inzetbaarheid te verhogen. De opzeggingstermijn (of opzeggingsvergoeding) wordt dus voor 1/3 ingezet als een hefboom van tijd of financiering om de skills van de werknemer uit te breiden en zijn profiel op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast voorziet het wettelijk mechanisme om het andere deel (2/3) vast te stellen op een minimum van 26 weken.

De sectoren moesten dit ‘ontslagpakket’ voor het einde van dit jaar vastleggen in een cao, maar zijn daar niet in geslaagd. In oktober 2018 had het VBO aangekondigd om het ‘1/3 2/3’-dossier op interprofessioneel niveau te tillen zodat de Nationale Arbeidsraad een voorstel zou kunnen uitwerken. Maar ook dat heeft nog niets opgeleverd.

Naast artikel 39ter, voerde de wet over het eenheidsstatuut ook een bijzondere socialezekerheidsbijdrage in geval van niet-toepassing van deze ‘1/3 – 2/3’-maatregel in vanaf 1 januari 2019. Die bedraagt 1% ten laste van de werknemer en 3% ten laste van de werkgever.

De RSZ vindt echter dat als er geen sectorale cao werd gesloten in toepassing van artikel 39ter van de wet van 3 juli 1978, er geen sprake kan zijn van uitvoering van die inzetbaarheidsmaatregelen en dus ook niet van sanctionering bij gebrek aan uitvoering. Volgens de Rijksdienst is de bepaling over deze bijzondere bijdrage van 1% en 3% niet bedoeld om de afwezigheid van een sectorale cao te bestraffen.

VBO – Het VBO betreurt dat zijn pogingen om in dit dossier de dialoog te openen tot nog toe zonder succes zijn gebleven. De uitvoering van de ‘1/3 - 2/3’-maatregel op interprofessioneel niveau zou nochtans een fantastische tool kunnen zijn om de transitie tussen twee jobs te verkorten en om van de opzeggingstermijn een activeringstool te maken om een nieuwe job in de wacht te slepen! Het hoofddoel van de opzeggingstermijn is immers om de werknemer de tijd en de middelen te geven om een nieuwe job te vinden. Het VBO vindt het ook spijtig dat zelfs de kwestie van de bijzondere ‘1%-3%’-bijdrage niet kon worden opgelost in de NAR. Positief is dat de RSZ de sanctieregeling niet zal toepassen, voorzover geen sectorale cao werd afgesloten.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.