Historisch lage tijdelijke werkloosheid

Het recente jaarverslag van de RVA plaatst de tijdelijke werkloosheid in historisch perspectief. We zien een dalende trend tussen 1982 en 2018. 

Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 april 2019

De tijdelijke werkloosheid schommelt over het geheel van de periode 1945-2018. Ze fluctueert in een vork tussen een minimum van ca. 19.000 (in 1946 én 2018) en een maximum van 93.271 budgettaire eenheden in 1981 (door de economische crisis die volgde op de tweede oliecrisis). Er waren nog andere pieken met meer dan 80.000 budgettaire eenheden (in 1975, op het ogenblik van de oliecrisis) en 60.196 budgettaire eenheden in 2009 (door de financiële crisis). In 2018 bevindt de tijdelijke werkloosheid zich met 19.157 budgettaire eenheden op het laagste niveau sinds 1945. Tegenover 2017 is de tijdelijke werkloosheid sterk afgenomen (-4% in fysieke eenheden). De afname is iets groter in budgettaire eenheden (-7,2%) omdat ook het gemiddeld aantal vergoede dagen per werknemer is gedaald (van 21,1 naar 20,3 dagen).

Er zijn verschillende motieven voor tijdelijke werkloosheid. Economische redenen vormden in 2018 55,9% van het aantal vergoede dagen. Slecht weer komt met 29,8% op de 2e plaats en overmacht vervolledigt het podium met een aandeel van 8,9%.

Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen daalt voortdurend sedert 2012. In 2018 bedraagt de afname op jaarbasis 11,5%. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is eveneens gedaald en wel met 3,4% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer is dan weer gestegen in 2018 tegenover het jaar voordien (+ 2,8%), ondanks het lage aantal vorst- en regendagen gemeten in Ukkel. 2018 kende namelijk een aantal uitzonderlijke klimatologische omstandigheden die lokaal ook erg van elkaar konden verschillen.

VBO – Tijdelijke werkloosheid vormt voor de ondernemingen een heel belangrijk flexibiliteitsinstrument en laat toe ontslagen en nutteloze kosten te vermijden. In 2018 is een nieuwe historische ondergrens sinds de Tweede Wereldoorlog bereikt. Het is duidelijk dat onze bedrijven verantwoordelijk omgaan met tijdelijke werkloosheid.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.