Meer dan 600.000 extra mensen moeten aan het werk voor een werkgelegenheidsgraad van 80%!

Onlangs werden de arbeidsmarktcijfers voor het jaar 2021 gepubliceerd. De gezondheidscrisis had de stijgende trend in de werkgelegenheidsgraad verzwakt, maar steunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid hebben geholpen om de negatieve gevolgen te beperken. Tussen 2020 en 2021 steeg de werkgelegenheid met 51.000 eenheden, de werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen bedroeg in 2021 70,6%.


Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 mei 2022

Achter die globale werkgelegenheidsgraad gaan belangrijke verschillen schuil op het vlak van bijvoorbeeld de regio, maar ook andere kenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en nationaliteit spelen een rol, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen blijft in stijgende lijn gaan en bedraagt 66,8%. Die trend is ook zichtbaar in de categorie van de 55- tot 64-jarigen: in 2021 had 54,5% een baan, tegenover 38,7% tien jaar eerder. Dat aandeel blijft echter laag in vergelijking met andere Europese landen (meer dan 60%). Het probleem ligt in de leeftijdsgroep van 60 tot 64 jaar, waarvan amper iets meer dan een derde aan het werk is (36,7%).

De crisis heeft ook gevolgen voor de werkloosheidscijfers (IAB). In 2021 stegen die in de categorie 15- tot 64-jarigen tot 6,3%. Net als bij de werkgelegenheidsgraad zijn er verschillen in functie van de kenmerken. Ook de langdurige werkloosheid baart zorgen: 42% van de werklozen is al meer dan een jaar werkloos.

Bron: EFT 2021

Naast werkgelegenheid en werkloosheid baren het hoge percentage inactieven (25% van de bevolking van 20 tot 64 jaar) en het aantal en de groei van het aantal mensen in invaliditeit en langdurig zieken (meer dan 450.000) in ons land zorgen.

Onder de indicatoren van het onderzoek inzake arbeidskrachten zien we een positieve ontwikkeling in het percentage NEET's (jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen), dat is gedaald tot 7,4% (t.o.v. 11,8% tien jaar geleden). Het percentage voortijdige schoolverlaters daalt ook duidelijk en bedroeg 6,7% in 2021 (tegenover 12,3% in 2011).

De cijfers over de overgangen tussen professionele statuten (werkenden, werklozen, inactieven) bevestigen de starheid van onze arbeidsmarkt. Ze tonen aan dat de mensen in ons land weinig mobiel zijn en meer geneigd zijn in hetzelfde statuut te blijven. Er is te weinig overgang van werkloosheid en inactiviteit naar werk (van het ene jaar op het andere): iets meer dan een derde van de werklozen in 2020 had in 2021 een job en een kwart werd inactief. Van de inactieven in 2020 had in 2021 minder dan 1 op de 10 een baan.

VBO - Uit de arbeidsmarktcijfers voor het jaar 2021 blijkt dat de doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 80% tegen 2030 ambitieus is. Om daar te geraken moeten we maar liefst 600.000 extra mensen aan het werk krijgen. Daartoe moeten verschillende actiehefbomen in werking worden gesteld. Een van die hefbomen is het mobiliseren van alle beschikbare arbeidskrachten, in het bijzonder inactieven en langdurig zieken. De verschillende statuten mogen absoluut geen communicerende vaten zijn (van werkloosheid naar inactiviteit of invaliditeit). Ook moeten de remmen op de werkgelegenheid uit de weg worden geruimd en moet werken voldoende lonend worden gemaakt (in vergelijking met niet-werken).

Foto ┬ęShutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.