Moeten er nog jobs zijn?

De voorbije maanden haalden verschillende onderwerpen de politieke agenda, zoals migratie, klimaat en koopkracht. Over de economie en de arbeidsmarkt werd er weinig gedebatteerd. Via een informatieronde, die we ‘It’s still the economy, stupid’ gedoopt hebben, willen we ook het belang van de economie en de arbeidsmarkt in de kijker plaatsen. Zo zijn we onder andere nagegaan hoe arbeidsintensief onze economische groei was en in welke mate die tewerkstelling ‘kwaliteitsvol’ is. De volledige analyse kan u alvast hier lezen.

Monica De Jonghe, ALGEMENE DIRECTIE
02 mei 2019

Toen de maatregelen ter versterking van de competitiviteit van de Belgische bedrijven (indexsprong, taxshift, hervormde wet van ’96) enkele jaren geleden werden ingevoerd, was de verontwaardiging langs vakbondszijde groot. Het zou gaan om ‘cadeaus’ voor de ondernemingen die enkel de winsten zouden doen aanzwellen en verder niets zouden uithalen. Intussen zijn we enkele jaren verder en zijn er maar liefst 243.000 banen bijgekomen, waarvan 179.000 in de private sector (46.000 zelfstandigen en 133.000 loontrekkenden), 51.000 in de zorgsector en slechts 13.000 in de overheidsdiensten.

Een recente studie van Konings & Bijnens toont bovendien aan dat minstens 55% of 73.000 van de 133.000 loontrekkende jobs in de private sector rechtstreeks te danken was aan de genomen maatregelen. De arbeidsintensiteit van de economische groei (private sector) was in de voorbije legislatuur dan ook bijzonder groot. Daar waar die in de voorbije decennia stelselmatig schommelde rond 0,1 à 0,5% per procent economische groei, bedroeg hij in de voorbije vier jaar liefst 0,9%. De werkgelegenheidsgroei in de private sector was met andere woorden bijna even sterk als de economische groei zelf.

Toen duidelijk werd dat er in ons land banen bijkwamen, veranderden zjj die kritiek hadden op de lastenverlagingen op arbeid het geweer van schouder. De gecreëerde jobs waren flexi-jobs, mini-jobs of hamburgerjobs. België kent, in tegenstelling tot Duitsland, geen mini- of hamburgerjobs. Flexi-jobs zijn dan weer bijverdiensten voor werknemers die al minstens vier vijfde werken. De bedoeling was echter om een vals beeld te creëren van arbeid die precair was, maar ook dat blijkt niet te kloppen volgens cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 70% van de jobs die gecreëerd werden in 2018 waren voltijdse banen en nog eens een 23% meer dan 2/3e jobs. Over het algemeen blijft voltijdse tewerkstelling ook de norm: 75% van de banen in ons land zijn voltijds. We hebben het laagste aantal onvrijwillige deeltijdse werknemers in Europa, namelijk 7,8%.

Toch tonen enkele cijfers aan dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Onze werkzaamheidsgraad, net geen 70%, blijft te laag, en haalt de vooropgezette doelstelling van 73,2% in 2020 niet. De uitgaven voor het aantal langdurig zieken blijft stijgen. Onze vacaturegraad, dat zijn het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming, blijft met 3,5% de hoogste in Europa, wat betekent dat er sprake is van een grote mismatch op onze arbeidsmarkt. En de zwakte van onze e-commercesector heeft veel te maken met de moeilijkheid, de complexiteit en de kostprijs van het organiseren van werk ’s avonds en in het weekend.

Het komt er dan ook op aan om te werken via een tweesporenbeleid, door enerzijds werk te maken van een nieuwe lastenverlaging op arbeid en anderzijds door een noodzakelijke flexibilisering van de arbeidsmarkt. Op die manier kan je ook zorgen voor een structurele gezondmaking van onze overheidsfinanciën. Het antwoord op de vraag in de titel is dan ook volmondig ‘ja!’ Wie durft de handschoen op te nemen?


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.