Sociaal Europa: drie nieuwe instrumenten op komst

Sinds de goedkeuring in november 2017 van de ‘European Pillar of Social Rights ’ door de Europese Raad van Göteborg, neemt de Europese Commissie heel wat initiatieven om die verklaring concreet in te vullen. Zo integreerde de Commissie een ‘sociaal scorebord’ in de procedure van het Europese Semester, om elk jaar de evolutie van een aantal nieuwe sociale parameters land per land te controleren.

Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
18 februari 2019

Bovendien nam de Commissie verschillende wetgevende initiatieven om het sociale model van de EU te versterken. Zo sloten de Commissie, het Europees Parlement en de Raad eind januari een politiek akkoord inzake evenwicht tussen werk en privéleven. De nieuwe richtlijn, die geen impact zou moeten hebben op de reeds zeer gulle Belgische regelgeving, voert 10 dagen vaderschapsverlof in, versterkt het ouderschapsverlof, introduceert 5 dagen verlof per jaar voor mantelzorgers en biedt ouders van jonge kinderen de mogelijkheid om flexibelere arbeidsformules te vragen, in aansluiting op het ouderschapsverlof.

Begin februari werd er een consensus bereikt over de Richtlijn betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, in de aanloop naar de naderende Europese verkiezingen en omdat de Commissie de EU dichter bij de burger wil brengen. De bedoeling is om de reglementering te versterken door de werknemer onder andere meer informatie te geven over zijn arbeidsvoorwaarden, de proefperiode in te korten en regels vast te stellen over de voorspelbaarheid van de arbeidstijd.

Tot slot, werden dezelfde Europese instanties het in trialoog eens over de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit, beter bekend onder de naam “ELA” (European Labour Authority) die de strijd tegen sociale fraude in de EU efficiënter moet laten verlopen, in het bijzonder via een versterkte samenwerking tussen de nationale inspecties.

VBO – Het VBO staat achter de Europese pijler van sociale rechten als instrument voor opwaartse convergentie van de sociale normen met het oog op de evoluties in de wereld van werk. Maar het is jammer dat de Europese instellingen een aantal wetgevende initiatieven willen nemen die enerzijds afspraken van de sociale partners opzijschuiven, zoals de raamovereenkomst ouderschapsverlof, en anderzijds regels willen opleggen aan de lidstaten inzake de informatie vervat in de schriftelijke arbeidsovereenkomst, die traditioneel tot de nationale bevoegdheid behoren. Het komt er bij de omzetting van al deze nieuwe regels in Belgische wetgeving vooral op aan om te streven naar een werkbare regeling zonder dat de lasten voor bedrijven opnieuw toenemen en de complexe regelgeving verder verzwaart.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.