Tax shift – Daling faciaal tarief naar 25%

Op 1 april 2016 werd de eerste stap gezet tot vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen naar 25%. Het faciaal tarief daalde van 32,40% naar 30% en vermindert op 1 januari 2018 tot 25%. Dit gebeurt door een vermindering van de basiswerkgeversbijdrage van 24,92% en de loonmatigingsbijdrage van 7,48%.


Anneleen Bettens, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
06 april 2016

Daarnaast blijft een lastenverlaging voor lage lonen behouden en wordt deze gefaseerd versterkt. Vandaag is de structurele bijdragevermindering een lineaire lastenverlaging, bestaande uit een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen. Voor lage lonen is er een versterking van de bijdragevermindering, de zgn. lagelonencomponent, waarvan het bedrag daalt naarmate het loon hoger is. Er is tevens een extra korting bovenop het basisforfait voor hoge lonen, de zgn. hogelonencomponent, waarvan het bedrag stijgt naarmate het loon hoger is. Op 1 april 2016 steeg de huidige lageloongrens van 5.560,49 euro/kwartaal naar 6.900 euro/kwartaal. De hogeloongrens blijft ongewijzigd op 13.401,07 euro/kwartaal. Op 1 januari 2018 wordt de structurele bijdragevermindering omgevormd naar een lastenverlaging voor lage lonen tot 8.850 euro/kwartaal en tot 9.035 euro/kwartaal vanaf 1 januari 2019 (forfait en hogelonencomponent worden dan geschrapt).

VBO – De vermindering van het faciaal tarief naar 25% draagt bij tot de versterking van het concurrentievermogen van onze ondernemingen. Ook de Belgische aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders verbetert hierdoor. Door de versterking van de lastenverlaging voor lage lonen zullen alle ondernemingen effectief een vermindering van de werkgeversbijdragen ondervinden.

Schematisch overzicht

Faciaal tarief van 32,40% naar 25%

Versterking lastenverlaging / lagelonencomponent

Formule structurele bijdragevermindering:

                F + α x (S0-S) + δ x (W-S1)

Waarbij

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.