VBO RADAR – Corporate Governance Code: nog ruimte voor verbetering

De Corporate Governance Code, die de referentiecode is voor alle Belgische beursgenoteerde vennootschappen, wil betere bestuurlijke praktijken bevorderen bij die vennootschappen.


Malorie Schaus , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
19 oktober 2017

De monitoringstudie 2017, gebaseerd op de jaarverslagen 2015, laat zien dat het nalevingspercentage van de Code zich sinds enkele jaren heeft gestabiliseerd op een zeer hoog niveau van 96%.

Van die 96% wordt 94% als dusdanig toegepast door de vennootschappen, en wordt maar voor 2% van de bepalingen een ‘explain’ geformuleerd, waarin een vennootschap uitlegt waarom ze van een specifieke bepaling van de Code is afgeweken. Dat is 2% minder dan in 2014, hoewel een ‘explain’ in sommige gevallen voor een vennootschap de voorkeur kan genieten boven het zonder meer toepassen van een bepaling, en natuurlijk al zeker boven niet-naleving.

Voor de eerste keer heeft deze monitoringstudie 2017 de kwaliteit van de ‘explains’ onderzocht. Daaruit wordt jammer genoeg geconcludeerd dat slechts een kwart (1/4) van de ‘explains’ kwalitatief zijn. Met andere woorden: dat ze motiveren waarom het eigen beleid van de vennootschap toch getuigt van deugdelijk bestuur of conform is met de geest van de Corporate Governance Code.

De bevindingen van deze monitoringstudie 2017 zijn een inspiratiebron voor de huidige herziening van de Corporate Governance Code 2009.

> Klik hier voor de grafiek in de applicatie VBO RADAR
> Download onze app (Android / iOS) of surf naar http://vboradar.be/fl/ie/
> Klik hier voor de Corporate Governance Code 2009
> Klik hier voor de Monitoringstudie 2017 (jaarverslagen 2015)

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.