Diversiteit in uw raad van bestuur: u wint er bij!

Diversiteit in raden van bestuur helpt om meerwaarde te creëren voor de onderneming en de economie in het algemeen. Daarom steunt het VBO mentoring en programma’s om diversiteit in de praktijk te brengen in raden van bestuur.


Malorie Schaus , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
05 oktober 2016

Belang diversiteit in raden van bestuur
In een periode van snelle economische veranderingen, waarin het ondernemerschap wordt geconfronteerd met tal van economische, technologische en maatschappelijke uitdagingen, is een efficiënt management cruciaal voor elke onderneming. De raad van bestuur is in dit verband een echte pijler voor het economisch welslagen van de onderneming.

Diversiteit, waarbij we o.a. moeten denken aan kenmerken als geslacht, expertise, ervaring, nationaliteit en leeftijd, is een cruciaal criterium om rekening mee te houden bij het samenstellen van een raad van bestuur. Door het toevoegen van diverse invalshoeken en perspectieven kan diversiteit bijdragen tot een meer hoogwaardige besluitvorming. Zo draagt diversiteit bij tot het creëren van meerwaarde voor alle aandeelhouders en stakeholders en voor de economie in het algemeen in termen van innovatie, performance, competitiviteit, groei en bedrijfsimago.

Hoe diversiteit bevorderen?
Om positieve resultaten te boeken op het vlak van de vertegenwoordiging van vrouwen − en van diversiteit in het algemeen − in raden van bestuur bestaan er meerdere strategieën: inzetten op een mentaliteitswijziging, meer vrouwen in het middle management, het invoeren van diverse regelgeving op het vlak van diversiteit, en mentoringprogramma’s.

Raden van bestuur hebben zich op het vlak van diversiteit zeer binnenkort aan striktere regels te houden. Het algemene diversiteitsbeginsel is ingeschreven in de Belgische Corporate Governance Codes, alsook in een Europese richtlijn die België momenteel omzet. Het meest belichte aspect inzake diversiteit is natuurlijk de genderverdeling, sinds 2009 opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code, waaraan nu wettelijke verplichtingen worden verbonden (lees in dit verband Bestuursraden van beursgenoteerde vennootschappen – Genderquota weldra van toepassing).

VBO – Het VBO steunt mentoring en de daaraan verbonden implementeringsprogramma’s, zoals het Mentoring Programme at Board Level georganiseerd door GUBERNA, in samenwerking met het VBO, Women on Board, Family Business Network in Belgium en MercuriUrval. Deze begeleidingsprogramma’s op maat zijn erop gericht een uitwisseling van ervaring en kennis inzake de werking van raden van bestuur van allerlei soorten vennootschappen mogelijk te maken tussen een mentor, een doorgewinterde bestuurder, en een mentee, een vrouw of man die een parcours als bestuurder van een vennootschap ambieert. Naast de gerichte begeleiding van mentees streven deze programma’s ook een algemene doelstelling na, nl. de ondernemingen bewustmaken rond het principe diversiteit in hun raad van bestuur en hen een kader aanreiken voor het in de praktijk brengen ervan, met meer professionalisme in het bestuursmandaat tot gevolg.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.