Corporate Governance in Startups

De noodzaak van Goed Bestuur of Corporate Governance in startups wordt meer en meer erkend. Maar hoe dit in de praktijk best wordt aangepakt is slechts zeer beperkt beschreven of gepubliceerd. In dit verband moet gewezen worden op de verschillen met grotere bedrijven : die maken een aangepaste manier van implementatie noodzakelijk voor een startup indien het allemaal nog werkbaar en efficiënt wil blijven. In “Corporate Governance in Startups”, maakt Luc Sterckx dit onderscheid duidelijk, in het bijzonder in het licht van de beperkte mogelijkheden van een startup.

 


Philippe Lambrecht, Bijzonder adviseur van de CEO
28 september 2020

Met die beperking in middelen is het implementeren van de gepaste governance in een startup immers niet evident. Het boek maakt daarom onderscheid tussen wat verplicht is, wat prioriteit moet krijgen, wat de beste praktijken zijn,  waar men moet voor opletten en wat de do’s and dont’s zijn.   Hierbij komen zowel de wettelijke aspecten aan bod als het belang van een goede Raad van Bestuur en de noodzaak om aan Goed Bestuur blijvend belang te hechten er ervoor te zorgen dat er continu naar verbetering wordt gezocht. Bij de gewoonlijk nogal hectische start van deze startende ondernemingen is governance meestal “embryonaal”, maar dat is geen probleem zolang er consensus en motivatie is om die te verbeteren, meent de auteur.

Een startup heeft bij definitie een aantal grote uitdagingen en moet keuzes maken – soms moeilijker dan bij grote gevestigde ondernemingen.  Het is belangrijk dat hier in het Bestuur gepast rekening wordt mee gehouden. Zo is het onder meer belangrijk dat er voldoende focus is en dat prioriteiten worden gezet en gehouden. Daarnaast zijn evenwichten belangrijk, onder meer tussen aandacht voor de korte en lange termijn, tussen de groepen aandeelhouders (meestal ondernemers versus financiers), tussen enerzijds creativiteit en anderzijds formalisme en discipline, tussen manager en bestuurders, enz. Daarnaast is zijn er ook de specifieke financiële parameters van een startup zoals cash management, balans en rapportering die bijzondere aandacht verdienen in gepast Goed Bestuur.

De basis voor het boek vormen de opleidingen in Goed Bestuur en de persoonlijke ervaringen over een periode van meer dan 10 jaar in startups van de auteur. Het is daarom een gebruiks- en geen studieboek, zonder academische ambities. Met praktische en concrete voorbeelden en hulpmiddelen wordt concrete invulling gegeven aan het opzetten en verbeteren van corporate governance in startups. Goed Bestuur brengt op deze wijze niet allen conformiteit op het vlak van wettelijke verplichtingen en absoluut noodzakelijke procedures, maar creëert vooral meerwaarde voor de onderneming waarbij de gerichte investeringen in Corporate Governance sterk bijdragen tot het lange termijn succes van de startup.

Een nuttige lezing voor al diegene die met startups bezig zijn: Luc Sterckx in cooperation with GUBERNA, Acco, Leuven | Den Haag, 2020, 98p.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.