Nieuwe richtlijnen brengen deugdelijk bestuur bij beursgenoteerde ondernemingen in hogere versnelling

Een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van de economie in het algemeen en van ondernemingen in het bijzonder. Gezonde ondernemingen in een gezonde economie vormen de basisvoorwaarden voor het scheppen van welvaart en werkgelegenheid. De audit bevordert in sterke mate een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer.


Christine Darville, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
28 januari 2015

Naar aanleiding van de financiële crisis van 2008 hebben bedrijven de nodige maatregelen genomen om de risico’s beter te identificeren en te beheren. Vandaag is het moment aangebroken om op dit vlak een versnelling hoger te gaan. Deze maatregelen zouden nog doeltreffender uitgevoerd kunnen worden door een geïntegreerde aanpak van risico-analyse en controle. Hoe groter de integratie van de aanpak, hoe beter de kwaliteit en de doeltreffendheid van de audit.

Tegen deze achtergrond hebben het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Institute of Internal Auditors Belgium (IIA Belgium) en de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen nieuwe richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen moeten de leden van het auditcomité van beursgenoteerde vennootschappen helpen bij de toepassing van de wettelijke bepalingen en aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code (Code 2009) op het vlak van interne controle, het risicobeheer en het financiële verslaggevingsproces. De Commissie Corporate Governance ondersteunt de richtlijnen.

Context
De richtlijnen komen tegemoet aan de behoefte van raden van bestuur om strategische keuzes te maken waarbij deze zich kunnen steunen op een auditcomité dat zijn taken op adequate wijze vervult. De Code 2009 omschrijft duidelijk de taken van dit auditcomité, alsook van de interne en externe audit. Ook de recente Europese audithervorming versterkt de rol van het auditcomité via strengere onafhankelijkheidsvereisten voor diens leden en vergroot de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van externe auditors.

De richtlijnen vormen een vrijwillig basiskader en kunnen worden aangepast aan de bijzonderheden en de omvang van de vennootschap in kwestie. Ze kunnen worden gebruikt als methodologische gids door het auditcomité, maar ook door interne en externe auditors in hun onderlinge contacten.

Bij het opstellen van de richtlijnen werd rekening gehouden met de relevante wettelijke bepalingen, de bepalingen van de Code 2009 en de principes van internationale referentiekaders.

Toepassingsgebied en doelstelling
De richtlijnen zijn ter beschikking van beursgenoteerde ondernemingen die de Code 2009 moeten toepassen. Ze streven een dubbel doel na:

1. Het auditcomité helpen om zijn werking in relatie met de interne en externe auditor te verbeteren, met inachtneming van hun respectieve taken en verantwoordelijkheden.
2. Het auditcomité en de interne en externe audit helpen om de door het Wetboek van Vennootschappen en de Code 2009 aan hen toevertrouwde werkzaamheden beter te integreren om zo de kwaliteit en doeltreffendheid van de samenwerking te verhogen.

Inhoud
De richtlijnen omvatten:

Een beschrijving van de samenwerking tussen het auditcomité, de interne en de externe audit. Daarbij wordt eerst een kort overzicht van hun respectieve taken gegeven. Vervolgens wordt de samenwerking op een tijdlijn geplaatst, gebaseerd op de cyclus van bijeenkomsten van het auditcomité. Daarbij wordt aanbevolen om vergaderingen te plannen volgens een schema dat samenvalt met de essentiële data van het financiële verslaggevingsproces en van de controlecyclus.

Een voorstelling van de wijze waarop het auditcomité de doeltreffendheid van de interne controle- en risicobeheerssystemen en het financiële verslaggevingsproces kan monitoren. Deze voorstelling gebeurt aan de hand van vragenlijsten die het auditcomité aan de verschillende controleactoren kan voorleggen om hem te helpen bij de uitoefening van zijn steeds veranderende taken en bij zijn risicoanalyse.

Vier bijlagen met uittreksels uit het Wetboek van vennootschappen (boek VIII: de naamloze vennootschap), de Code 2009, het International Professional Practices Framework (IPPF) en de op de externe audit van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s) en Europese regelgeving.

De integrale versie van de richtlijnen kan geconsulteerd worden op de website van de Commissie Corporate Governance.

 

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.