Nieuwe Belgische barometer van de informatiemaatschappij

Eind 2020 bracht de FOD Economie naar jaarlijkse gewoonte de Belgische barometer van de informatiemaatschappij uit. Dit instrument meet de evolutie van de digitalisering in België en geeft zo een idee van de sterke en zwakke punten van ons land in het algemeen, maar ook ten opzichte van andere EU-landen. De barometer bevat onder andere aparte hoofdstukken over het gebruik van de nieuwe technologieën bij bedrijven, over e-commerce en over cybersecurity.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
06 januari 2021

Belgische ondernemingen
99,4% van de Belgische bedrijven heeft een internetverbinding. De meeste bedrijven maken zelfs gebruik van een (snelle) vaste breedbandverbinding. 87% heeft een website. 71% van de ondernemingen maakt gebruik van sociale media.  

En een op de vier bedrijven verkoopt producten of diensten via zijn website. In 2019 kwam 32,6% van de omzet van de Belgische ondernemingen uit elektronische handel. Dat percentage ligt hoger dan het EU-gemiddelde en dan de buurlanden.

Online aankopen
66% van de Belgische consumenten heeft in 2019 minstens één keer goederen of diensten besteld via het internet, België scoort daarmee net iets beter dan het EU-gemiddelde (63%). In buurlanden Frankrijk (70%), Luxemburg (72%), Duitsland (79%) en Nederland (81%) blijken de internetgebruikers hun aankopen nog vaker online te doen.

De cijfers van de barometer hebben betrekking op het jaar 2019. Dat betekent dat de vermoedelijke effecten van de COVID-19-crisis pas zichtbaar zullen worden in de barometer van volgend jaar. De recente e-commercestudie 2020 van Comeos geeft ons wel al een idee van de impact van de crisis. Comeos noteert een zeer sterke stijging van de intentie om online aankopen te doen. In 2018 en 2019 gaf telkens 36% van de mensen die nooit eerder een aankoop deden via het internet aan dat ze van plan waren om dat wel te doen in de toekomst. In 2020 steeg dat percentage naar 61%. Dat is zonder enige twijfel een effect van de sanitaire crisis. Het valt moeilijk te voorspellen of deze trend zich op lange termijn zal doorzetten.

Digitale vaardigheden en jobs
Net als de studie Be the change van Agoria belicht de barometer het belang van digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt. Het gaat dan niet alleen over de technische vaardigheden om gebruik te kunnen maken van de nieuwe technologieën, maar ook over soft skills zoals creativiteit, mentale veerkracht en flexibiliteit, die er mee voor zorgen dat een persoon zich gemakkelijk(er) kan aanpassen aan de veranderingen die de digitalisering met zich meebrengt.

Cybersecurity
Als het over cybersecurity gaat, geeft de barometer aan dat 22% van Belgische ondernemingen ten minste eenmaal problemen ondervond als gevolg van een ICT-gerelateerd veiligheidsincident. België staat daarmee op de derde plaats in de lijst van de 28 EU-lidstaten. De statistieken van de federale politie tonen ook dat computercriminaliteit de laatste jaren fors bleef toenemen in België. Positief is dan weer dat 94% van de Belgische ondernemingen cybersecuritymaatregelen treft. Een op de vier ondernemingen is bovendien verzekerd tegen ICT-veiligheidsincidenten. Dat is dan weer niet zo veel als in de ons omringende landen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.