Een plan voor herstel en veerkracht om de Belgische economie nieuw leven in te blazen

Met de goedkeuring van zijn meerjarenbegroting 2021-2027 besliste Europa om een coronaherstelfonds te creëren dat in totaal 750 euro miljard omvat. De lidstaten kunnen dat geld deels krijgen onder de vorm van subsidies en deels onder de vorm van leningen waarbij het de bedoeling is dat ze de middelen aanwenden om het economisch herstel aan te zwengelen. België krijgt 5,9 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de middelen uit het herstelfonds is de opmaak van een herstelplan.


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
20 januari 2021

België heeft sinds enkele dagen een eerste versie van zijn herstelplan klaar. Onder de titel ‘Plan voor herstel en veerkracht’ is het Belgische herstelplan opgebouwd rond 5 assen. Die zijn (as 1) klimaat, duurzaamheid en innovatie, (as 2) digitale transformatie, (as 3) mobiliteit, (as 4) mens en samenleving en (as 5) productiviteit. Onder elke as staan nog een vier à zes componenten. Zo bevat het plan in totaal 27 componenten die duidelijker aangeven wat voor investeringsprojecten de voorkeur van onze overheden wegdragen. De verschillende Belgische overheden geven aan dat ze ervan overtuigd zijn dat het plan voor herstel en veerkracht “een antwoord biedt op de structurele uitdagingen waar ons land op dit moment voor staat”. Verder willen ze via massale investeringen en het wegnemen van structurele belemmeringen voor potentiële groei de Belgische economie nieuw leven inblazen en ons land op lange termijn welvarender maken. 

Ondertussen hebben de verschillende regeringen van ons land al een akkoord gevonden over de verdeling van de 5,9 miljard euro. Dat is positief, want in het verleden durfden dergelijke onderhandelingen heel wat langer aan te slepen.

Voor de verdeling van de middelen is rekening gehouden met het feit dat Vlaanderen een belangrijk aandeel heeft in het bbp van België maar ook dat België meer middelen van Europa ontvangt omdat Wallonië het economisch moeilijker heeft. Zo krijgt Vlaanderen met 2,255 miljard euro het grootste deel van het budget. Wallonië zal 1,48 miljard euro ontvangen en de federale overheid 1,25 miljard euro. Verder krijgt de Franse Gemeenschap 495 miljoen euro, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 395 miljoen euro en de Duitstalige Gemeenschap 50 miljoen euro. 

De federale regering heeft het Plan voor herstel en veerkracht nu voor advies voorgelegd aan de CRB en FRDO. Daarin proberen we met het VBO de aandachtspunten van onze leden zeker nog mee op te nemen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.