Het manna valt niet uit de hemel

“Noch de bedrijven, noch de overheid zitten op hun tandvlees.” Ik hoor het de vakbonden graag zeggen. Maar zo’n boodschap komt wel erg ongeloofwaardig en hard binnen bij de vele duizenden ondernemers van het land. Laat staan bij de minister van Begroting. De cijfers zijn wat ze zijn. Ook die van de Belgische beursgenoteerde bedrijven, die in 2021 mooie winsten boekten. Maar dan wel pas na een uiterst moeilijk 2020 waarin de winsten verschrompelden. Die malaise ligt blijkbaar al diep begraven in het collectieve geheugen.

 


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
26 april 2022

De winst vorig jaar kwam er nadat de economie heropende, de consument opnieuw ging consumeren, de export fors steeg en de investeringen zich herstelden. Tot zover het goede nieuws. Want sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de bedrijfsleiders een stuk somberder geworden. Hun prognoses waren zelden zo voorzichtig. De nooit geziene klim van de energieprijzen, de grondstoffentekorten en de stijgende transportkosten doen de inflatie pieken, die op haar beurt de loonkosten dreigt te doen ontsporen. En zo’n prijs-loonspiraal kunnen we in de huidige onzekere tijd en toekomst missen als kiespijn. Bovendien speelt deschaarste op de arbeidsmarkt niet in ons voordeel en remt de stijgende rente de investeringsappetijt. 

Budgettaire melkkoeien

We vrezen echter dat de bedrijven die het zelfs onder de almaar toenemende druk en risico’s goed blijven doen, opnieuw als budgettaire melkkoeien worden beschouwd, ondanks hun onmisbare meerwaarde voor de Belgische economie. Immers, waar zouden we vandaag staan zonder bedrijven die miljoenen mensen aan het werk zetten? Zonder bedrijven die miljarden investeren? Zonder bedrijven die de welvaart verzekeren? Die welvaart valt niet als manna uit de hemel. Ze is het resultaat van hard werken, van durven, van engagement aangaan en van een continu streven door ondernemers om beter te doen binnen alle domeinen van onze maatschappij.  

Laat ons niet vergeten dat België nog altijd een kleine, open economie is die sterk afhankelijk is van de handelsbetrekkingen met de buurlanden. Onze uitvoer is nu goed voor bijna 80% van de in België geproduceerde toegevoegde waarde. Met een sterk op export gerichte economie is de concurrentiekracht van onze ondernemingen van levensbelang.

Door het torenhoge niveau van onze loonkosten kijken we inzake kostencompetitiviteit echter tegen een historische achterstand aan. Ons land heeft in vergelijking met onze drie buurlanden veruit de hoogste loonkosten per uur. Dat heeft vooral te maken met de hoge lasten op arbeid waardoor het verschil tussen loonkost en nettoloon in spreidstand staat. 

Hoe je het ook  draait of keert, winst blijft de motor voor groei en welvaart

Winst > groei > welvaart

Verder verlies van onze concurrentiekracht kunnen we ons niet veroorloven. Het zou ons in een spiraal duwen waardoor Belgische bedrijven in sneltempo marktaandelen verliezen, hun productie zien dalen, investeringen mislopen en dus finaal ook minder werknemers aan de slag kunnen houden, met alle sociale gevolgen van dien. 

Hoe je het ook draait of keert, winst blijft de bestaansreden van een onderneming en de motor voor groei. De vergoeding voor de risico’s die de ondernemers en aandeelhouders nemen en dragen. Zonder winst geen bedrijf. Zonder bedrijf geen jobs. Zonder jobs geen koopkracht. Zonder koopkracht geen welvaart. Maar wel met de voorwaarde in het achterhoofd dat winst maken even belangrijk is als de manier waarop die winst wordt gerealiseerd, namelijk op een duurzame manier. 

Die hele logica staat of valt met de concurrentiekracht van onze bedrijven én ligt helemaal in lijn met de doelstelling van de regering(en): met name de erosie van onze economische groei en dus van ’s lands welvaart een halt toeroepen.

Foto © belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.