Kmo’s en grote ondernemingen: een vruchtbare symbiose

Lees er de uitspraken van beleidsmakers, onderzoekers en opiniemakers van de voorbije jaren op na en je denkt dat we bedrijven moeten opdelen in twee aparte groepen: ‘goede’ kleine bedrijven en ‘slechte’ grote ondernemingen (GO’s). Kmo’s worden geassocieerd met creatief ondernemerschap dicht bij de lokale samenleving en de klant, terwijl GO’s het etiket krijgen van klantonvriendelijk, afstandelijk, misbruik makend van machtsposities of ander ‘minder fraais’.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
18 mei 2021

Niets is natuurlijk minder waar. Onze grootschalige enquête, die peilde naar de relatie tussen kmo’s en grote ondernemingen, toont aan dat er geen tegenstelling tussen groot en klein is. Integendeel, kmo’s en grote ondernemingen zijn onderling sterk afhankelijk van elkaar. Niet minder dan 40% – dat is ongeveer 110 miljard euro – van de waarde die tussen Belgische ondernemingen wordt gegenereerd, ontstaat tussen kmo’s en grote ondernemingen.

Verschillen als bron van waardecreatie …

Uiteraard zijn er heel wat verschillen tussen kmo’s en grote ondernemingen. Uit onze enquête konden we zes grote verschillen identificeren: (1) soorten contacten en continuïteit van de relatie, (2) besluitvorming en gevolgen daarvan, (3) relatiebeheer, (4) middelen, (5) inbreng van middelen en competenties en (6) visie op de relatie.

Die verschillen kunnen voor complicaties zorgen, maar vormen vooral ook een echte bron van waardecreatie – zolang ze complementair kunnen zijn. Die toegevoegde waarde kan verschillende vormen aannemen. In onze studie komen er al zeker drie naar voren: innovatie, ontwikkeling van een merkimago en continue verbetering. De compatibiliteit van de verschillen tussen bedrijven maakt het overigens ook mogelijk om de risico’s voor de ondernemingen te spreiden.

… maar ook bron van moeilijkheden!

Uit de studie blijkt echter ook dat de verschillen aan de basis kunnen liggen van bepaalde negatieve externe effecten: een te grote afhankelijkheid van het ene bedrijf van het andere, het risico dat de knowhow van kmo’s wordt overgenomen zonder correcte vergoeding  en het opduiken van conflicten als gevolg van verschillen in werking, besluitvorming en bedrijfscultuur. Het is belangrijk om bijzondere aandacht te schenken aan het inperken van die gevolgen, die de relaties belemmeren en dus de voordelen reduceren. Maar onze analyses tonen aan dat er een reeks ‘best practices’ bestaat. Met die goede praktijken en aanbevelingen kunt u voor uzelf een toolset met hulpmiddelen samenstellen om een succesvolle relatie op te bouwen. Misschien is dat wel de beste manier om mogelijke nadelen en risico’s in te schatten Ze kunnen dienen als stof tot nadenken voor bedrijfsleiders.

Bottomline: grote en kleine bedrijven hebben elkaar nodig en werken versterkend. Dus laat ons die symbiose tussen groot en klein koesteren en vooral verder stimuleren. En vooral geen kunstmatige schotten optrekken tussen kmo’s en GO’s.


> Lees ook ons Reflect-nummer 'De kracht van co-ondernemen tussen klein en groot'

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.